2021

Naziv Autor Hitovi
Pružanje usluga održavanja, podrške i dogradnje poslovno informacijskog sustava ImelBis Napisao/la Mandalena Lukač 302
Nabava sadnica za uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 286
Isporuka blagdanskih paketića Napisao/la Mandalena Lukač 291
Postavljanje ivičnjaka u Franjevačkoj ulici u Donjoj Mahali Napisao/la Mandalena Lukač 294
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 301
Zamjena stolarije (ulaznih vrata) na stanovima u vlasništvu Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 311
Rekonstrukcija desne strane dijela XIV.ulice u Orašju - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 305
Nabava plina za grijanje na Carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 305
Nabava opreme za škole Napisao/la Mandalena Lukač 310
Izrada Elaborata geodetskog i hidrografskog snimanja obale, inundacije, nasipa i profila rijeke Save Napisao/la Mandalena Lukač 328
Zamjena rasvjetnih tijela 2 Napisao/la Mandalena Lukač 283
Usluga odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 318
Nabava LED svjetiljki - DODATNA NABAVA Napisao/la Mandalena Lukač 324
Sanacija i čišćenje spomen obilježja Napisao/la Mandalena Lukač 325
Nabava granita Napisao/la Mandalena Lukač 303
Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica) - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 308
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 327
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 308
Zimsko održavanje lokalnih cesta i carinskog terminala Napisao/la Mandalena Lukač 316
Nabava goriva za vozila Napisao/la Mandalena Lukač 300
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Mandalena Lukač 314
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusno stajalište u MZ Orašje i sanacija postojećih nadstrešnica Napisao/la Mandalena Lukač 325
Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama - teretno vozilo sa priključcima Napisao/la Mandalena Lukač 352
Izrada glavnog projekta izgradnja parkinga Kostrč-Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 348
Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste u Matićima "Medvača" Napisao/la Mandalena Lukač 310
Izrada skulpture Ive Gregurevića Napisao/la Mandalena Lukač 329
Izvođenje radova na izgradnji platoa za autobusno stajalište Napisao/la Mandalena Lukač 332
Usluge čišćenja poslovnih i stambenih objekata Napisao/la Mandalena Lukač 336
Sanacija poslovnog prostora općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 334
Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala-DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 320
Asfaltiranje platoa i staza na groblju u MZ Kopanice i rampa "Basucka" u Donjoj Mahali Napisao/la Mandalena Lukač 340
Catering za vožnju glumaca skelom - Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević Napisao/la Mandalena Lukač 337
Sanacija dijela krova na zgradi u Osmoj ulici Napisao/la Mandalena Lukač 323
Nabava vatrometa za otvorenje manifestacije Dani Hrvatskog filma Ivo Gregurević Napisao/la Mandalena Lukač 338
Nabava ulazne rampe za carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 330
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 365
Nabava i ugradnja stolarije u poslovnom prostoru CLUB 92 Napisao/la Mandalena Lukač 340
Izvođenje radova na objektima MZ Kopanice i Lepnica Napisao/la Mandalena Lukač 321
Nabva opreme za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi MZ Lepnica Napisao/la Mandalena Lukač 324
Zamjena rasvjetnih tijela na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 347
Asfaltiranje parkirališta kod samostana Tolisa Napisao/la Mandalena Lukač 345
Zamjena rasvjetnih tijela Napisao/la Mandalena Lukač 358
Orezivanje drvoreda platana u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 338
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Mandalena Lukač 330
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala Napisao/la Ruža Nedić 330
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Ruža Nedić 345
Printanje naknadnih prijavnih listova Napisao/la Ruža Nedić 349
Nabava cvijeća, svijeća i vijenaca Napisao/la Ruža Nedić 366
Servisiranje i održavanje službenih vozila Napisao/la Ruža Nedić 334
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Mandalena Lukač 345
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Mandalena Lukač 358
Nabava auto guma i akumulatora i ugradnja istih Napisao/la Mandalena Lukač 321
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 291
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju groblja u naseljenom mjestu Bok Napisao/la Mandalena Lukač 297
Održavanje programa DataNova Napisao/la Mandalena Lukač 291
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 303
Prijevoz učenika Napisao/la Mandalena Lukač 332
Nabava polica za arhivu Napisao/la Mandalena Lukač 307
Rekonstrukcija desne strane dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 286
Uređenje prostora oko Centra za poduzetništvo Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 303
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni "Dusine" Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 315
Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 322
Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica) Napisao/la Mandalena Lukač 348
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 341
Nabava računalne opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 345
Uklanjanje dijelova objekata sa javne površine Napisao/la Mandalena Lukač 339
Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 361
Izrada glavnog projekta izgradnje dijela 24. ulice u Orašju(spoj s 36-om ulicom) Napisao/la Mandalena Lukač 368
Nabava ploča za obilježavanje ulica i kućnih brojeva Napisao/la Mandalena Lukač 345
Korištenje internet izdanja službenih glasila Napisao/la Mandalena Lukač 379
Izgradnja septičkih jama i priključaka na kanalizaciju za objekte u sklopu Programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 348
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta na Carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 338
Baždarenje i servis kolske vage Napisao/la Mandalena Lukač 368
Uređenje groblja u naseljenom mjestu Bok Napisao/la Mandalena Lukač 385
Nabava LED svjetiljki Napisao/la Mandalena Lukač 428
Uređenje poslovnih prostorija za arhivu Napisao/la Mandalena Lukač 387
Rekonstrukcija šalter sale Napisao/la Mandalena Lukač 382
Sanacija ulaza u Carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 370
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Napisao/la Mandalena Lukač 380
Nabava automobila za potrebe civilne zaštite Napisao/la Mandalena Lukač 389
Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama (automobil) Napisao/la Mandalena Lukač 387
Izvođenje radova na rekonstrukciji poslovnih prostorija za UIo/UNO Napisao/la Ruža Nedić 417
Čišćenje i ravnanje zemljišta Napisao/la Ruža Nedić 436
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Ruža Nedić 428
sadnja drvoreda i orezivanje Napisao/la Ruža Nedić 442
Prikaz #