2021

Naziv Autor Hitovi
Pružanje usluga održavanja, podrške i dogradnje poslovno informacijskog sustava ImelBis Napisao/la Mandalena Lukač 96
Nabava sadnica za uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 93
Isporuka blagdanskih paketića Napisao/la Mandalena Lukač 92
Postavljanje ivičnjaka u Franjevačkoj ulici u Donjoj Mahali Napisao/la Mandalena Lukač 99
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 99
Zamjena stolarije (ulaznih vrata) na stanovima u vlasništvu Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 116
Rekonstrukcija desne strane dijela XIV.ulice u Orašju - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 113
Nabava plina za grijanje na Carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 113
Nabava opreme za škole Napisao/la Mandalena Lukač 114
Izrada Elaborata geodetskog i hidrografskog snimanja obale, inundacije, nasipa i profila rijeke Save Napisao/la Mandalena Lukač 124
Zamjena rasvjetnih tijela 2 Napisao/la Mandalena Lukač 96
Usluga odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 116
Nabava LED svjetiljki - DODATNA NABAVA Napisao/la Mandalena Lukač 122
Sanacija i čišćenje spomen obilježja Napisao/la Mandalena Lukač 123
Nabava granita Napisao/la Mandalena Lukač 119
Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica) - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 118
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 119
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 113
Zimsko održavanje lokalnih cesta i carinskog terminala Napisao/la Mandalena Lukač 119
Nabava goriva za vozila Napisao/la Mandalena Lukač 116
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Mandalena Lukač 120
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusno stajalište u MZ Orašje i sanacija postojećih nadstrešnica Napisao/la Mandalena Lukač 118
Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama - teretno vozilo sa priključcima Napisao/la Mandalena Lukač 137
Izrada glavnog projekta izgradnja parkinga Kostrč-Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 135
Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste u Matićima "Medvača" Napisao/la Mandalena Lukač 131
Izrada skulpture Ive Gregurevića Napisao/la Mandalena Lukač 150
Izvođenje radova na izgradnji platoa za autobusno stajalište Napisao/la Mandalena Lukač 142
Usluge čišćenja poslovnih i stambenih objekata Napisao/la Mandalena Lukač 145
Sanacija poslovnog prostora općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 146
Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala-DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 136
Asfaltiranje platoa i staza na groblju u MZ Kopanice i rampa "Basucka" u Donjoj Mahali Napisao/la Mandalena Lukač 133
Catering za vožnju glumaca skelom - Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević Napisao/la Mandalena Lukač 139
Sanacija dijela krova na zgradi u Osmoj ulici Napisao/la Mandalena Lukač 137
Nabava vatrometa za otvorenje manifestacije Dani Hrvatskog filma Ivo Gregurević Napisao/la Mandalena Lukač 134
Nabava ulazne rampe za carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 137
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 149
Nabava i ugradnja stolarije u poslovnom prostoru CLUB 92 Napisao/la Mandalena Lukač 151
Izvođenje radova na objektima MZ Kopanice i Lepnica Napisao/la Mandalena Lukač 135
Nabva opreme za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi MZ Lepnica Napisao/la Mandalena Lukač 128
Zamjena rasvjetnih tijela na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 153
Asfaltiranje parkirališta kod samostana Tolisa Napisao/la Mandalena Lukač 152
Zamjena rasvjetnih tijela Napisao/la Mandalena Lukač 150
Orezivanje drvoreda platana u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 145
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Mandalena Lukač 141
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala Napisao/la Ruža Nedić 142
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Ruža Nedić 150
Printanje naknadnih prijavnih listova Napisao/la Ruža Nedić 144
Nabava cvijeća, svijeća i vijenaca Napisao/la Ruža Nedić 171
Servisiranje i održavanje službenih vozila Napisao/la Ruža Nedić 143
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Mandalena Lukač 154
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Mandalena Lukač 148
Nabava auto guma i akumulatora i ugradnja istih Napisao/la Mandalena Lukač 131
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 127
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju groblja u naseljenom mjestu Bok Napisao/la Mandalena Lukač 128
Održavanje programa DataNova Napisao/la Mandalena Lukač 126
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 140
Prijevoz učenika Napisao/la Mandalena Lukač 142
Nabava polica za arhivu Napisao/la Mandalena Lukač 141
Rekonstrukcija desne strane dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 149
Uređenje prostora oko Centra za poduzetništvo Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 142
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni "Dusine" Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 151
Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 158
Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica) Napisao/la Mandalena Lukač 157
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 162
Nabava računalne opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 162
Uklanjanje dijelova objekata sa javne površine Napisao/la Mandalena Lukač 166
Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 184
Izrada glavnog projekta izgradnje dijela 24. ulice u Orašju(spoj s 36-om ulicom) Napisao/la Mandalena Lukač 186
Nabava ploča za obilježavanje ulica i kućnih brojeva Napisao/la Mandalena Lukač 187
Korištenje internet izdanja službenih glasila Napisao/la Mandalena Lukač 186
Izgradnja septičkih jama i priključaka na kanalizaciju za objekte u sklopu Programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 175
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta na Carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 176
Baždarenje i servis kolske vage Napisao/la Mandalena Lukač 188
Uređenje groblja u naseljenom mjestu Bok Napisao/la Mandalena Lukač 206
Nabava LED svjetiljki Napisao/la Mandalena Lukač 232
Uređenje poslovnih prostorija za arhivu Napisao/la Mandalena Lukač 194
Rekonstrukcija šalter sale Napisao/la Mandalena Lukač 207
Sanacija ulaza u Carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 199
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Napisao/la Mandalena Lukač 193
Nabava automobila za potrebe civilne zaštite Napisao/la Mandalena Lukač 221
Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama (automobil) Napisao/la Mandalena Lukač 220
Izvođenje radova na rekonstrukciji poslovnih prostorija za UIo/UNO Napisao/la Ruža Nedić 236
Čišćenje i ravnanje zemljišta Napisao/la Ruža Nedić 254
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Ruža Nedić 245
sadnja drvoreda i orezivanje Napisao/la Ruža Nedić 256
Prikaz #