2021

Naziv Autor Hitovi
Pružanje usluga održavanja, podrške i dogradnje poslovno informacijskog sustava ImelBis Napisao/la Mandalena Lukač 159
Nabava sadnica za uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 154
Isporuka blagdanskih paketića Napisao/la Mandalena Lukač 151
Postavljanje ivičnjaka u Franjevačkoj ulici u Donjoj Mahali Napisao/la Mandalena Lukač 158
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 159
Zamjena stolarije (ulaznih vrata) na stanovima u vlasništvu Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 175
Rekonstrukcija desne strane dijela XIV.ulice u Orašju - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 173
Nabava plina za grijanje na Carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 173
Nabava opreme za škole Napisao/la Mandalena Lukač 177
Izrada Elaborata geodetskog i hidrografskog snimanja obale, inundacije, nasipa i profila rijeke Save Napisao/la Mandalena Lukač 183
Zamjena rasvjetnih tijela 2 Napisao/la Mandalena Lukač 156
Usluga odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 180
Nabava LED svjetiljki - DODATNA NABAVA Napisao/la Mandalena Lukač 178
Sanacija i čišćenje spomen obilježja Napisao/la Mandalena Lukač 179
Nabava granita Napisao/la Mandalena Lukač 174
Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica) - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 176
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 181
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 171
Zimsko održavanje lokalnih cesta i carinskog terminala Napisao/la Mandalena Lukač 176
Nabava goriva za vozila Napisao/la Mandalena Lukač 174
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Mandalena Lukač 181
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusno stajalište u MZ Orašje i sanacija postojećih nadstrešnica Napisao/la Mandalena Lukač 178
Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama - teretno vozilo sa priključcima Napisao/la Mandalena Lukač 199
Izrada glavnog projekta izgradnja parkinga Kostrč-Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 205
Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste u Matićima "Medvača" Napisao/la Mandalena Lukač 187
Izrada skulpture Ive Gregurevića Napisao/la Mandalena Lukač 208
Izvođenje radova na izgradnji platoa za autobusno stajalište Napisao/la Mandalena Lukač 204
Usluge čišćenja poslovnih i stambenih objekata Napisao/la Mandalena Lukač 207
Sanacija poslovnog prostora općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 204
Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala-DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 196
Asfaltiranje platoa i staza na groblju u MZ Kopanice i rampa "Basucka" u Donjoj Mahali Napisao/la Mandalena Lukač 194
Catering za vožnju glumaca skelom - Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević Napisao/la Mandalena Lukač 199
Sanacija dijela krova na zgradi u Osmoj ulici Napisao/la Mandalena Lukač 193
Nabava vatrometa za otvorenje manifestacije Dani Hrvatskog filma Ivo Gregurević Napisao/la Mandalena Lukač 193
Nabava ulazne rampe za carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 194
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 213
Nabava i ugradnja stolarije u poslovnom prostoru CLUB 92 Napisao/la Mandalena Lukač 210
Izvođenje radova na objektima MZ Kopanice i Lepnica Napisao/la Mandalena Lukač 189
Nabva opreme za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi MZ Lepnica Napisao/la Mandalena Lukač 184
Zamjena rasvjetnih tijela na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 213
Asfaltiranje parkirališta kod samostana Tolisa Napisao/la Mandalena Lukač 215
Zamjena rasvjetnih tijela Napisao/la Mandalena Lukač 211
Orezivanje drvoreda platana u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 205
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Mandalena Lukač 196
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala Napisao/la Ruža Nedić 199
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Ruža Nedić 211
Printanje naknadnih prijavnih listova Napisao/la Ruža Nedić 202
Nabava cvijeća, svijeća i vijenaca Napisao/la Ruža Nedić 230
Servisiranje i održavanje službenih vozila Napisao/la Ruža Nedić 206
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Mandalena Lukač 212
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Mandalena Lukač 212
Nabava auto guma i akumulatora i ugradnja istih Napisao/la Mandalena Lukač 192
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 172
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju groblja u naseljenom mjestu Bok Napisao/la Mandalena Lukač 180
Održavanje programa DataNova Napisao/la Mandalena Lukač 169
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 186
Prijevoz učenika Napisao/la Mandalena Lukač 188
Nabava polica za arhivu Napisao/la Mandalena Lukač 190
Rekonstrukcija desne strane dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 193
Uređenje prostora oko Centra za poduzetništvo Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 185
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni "Dusine" Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 196
Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 205
Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica) Napisao/la Mandalena Lukač 207
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 210
Nabava računalne opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 209
Uklanjanje dijelova objekata sa javne površine Napisao/la Mandalena Lukač 211
Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 232
Izrada glavnog projekta izgradnje dijela 24. ulice u Orašju(spoj s 36-om ulicom) Napisao/la Mandalena Lukač 232
Nabava ploča za obilježavanje ulica i kućnih brojeva Napisao/la Mandalena Lukač 232
Korištenje internet izdanja službenih glasila Napisao/la Mandalena Lukač 237
Izgradnja septičkih jama i priključaka na kanalizaciju za objekte u sklopu Programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 223
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta na Carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 224
Baždarenje i servis kolske vage Napisao/la Mandalena Lukač 235
Uređenje groblja u naseljenom mjestu Bok Napisao/la Mandalena Lukač 252
Nabava LED svjetiljki Napisao/la Mandalena Lukač 277
Uređenje poslovnih prostorija za arhivu Napisao/la Mandalena Lukač 239
Rekonstrukcija šalter sale Napisao/la Mandalena Lukač 256
Sanacija ulaza u Carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 248
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Napisao/la Mandalena Lukač 241
Nabava automobila za potrebe civilne zaštite Napisao/la Mandalena Lukač 267
Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama (automobil) Napisao/la Mandalena Lukač 266
Izvođenje radova na rekonstrukciji poslovnih prostorija za UIo/UNO Napisao/la Ruža Nedić 287
Čišćenje i ravnanje zemljišta Napisao/la Ruža Nedić 305
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Ruža Nedić 295
sadnja drvoreda i orezivanje Napisao/la Ruža Nedić 302
Prikaz #