2021

Naziv Autor Hitovi
Pružanje usluga održavanja, podrške i dogradnje poslovno informacijskog sustava ImelBis Napisao/la Mandalena Lukač 241
Nabava sadnica za uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 234
Isporuka blagdanskih paketića Napisao/la Mandalena Lukač 224
Postavljanje ivičnjaka u Franjevačkoj ulici u Donjoj Mahali Napisao/la Mandalena Lukač 230
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 235
Zamjena stolarije (ulaznih vrata) na stanovima u vlasništvu Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 260
Rekonstrukcija desne strane dijela XIV.ulice u Orašju - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 253
Nabava plina za grijanje na Carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 247
Nabava opreme za škole Napisao/la Mandalena Lukač 253
Izrada Elaborata geodetskog i hidrografskog snimanja obale, inundacije, nasipa i profila rijeke Save Napisao/la Mandalena Lukač 262
Zamjena rasvjetnih tijela 2 Napisao/la Mandalena Lukač 231
Usluga odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 250
Nabava LED svjetiljki - DODATNA NABAVA Napisao/la Mandalena Lukač 259
Sanacija i čišćenje spomen obilježja Napisao/la Mandalena Lukač 259
Nabava granita Napisao/la Mandalena Lukač 245
Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica) - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 246
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 265
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 246
Zimsko održavanje lokalnih cesta i carinskog terminala Napisao/la Mandalena Lukač 253
Nabava goriva za vozila Napisao/la Mandalena Lukač 251
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Mandalena Lukač 255
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusno stajalište u MZ Orašje i sanacija postojećih nadstrešnica Napisao/la Mandalena Lukač 253
Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama - teretno vozilo sa priključcima Napisao/la Mandalena Lukač 288
Izrada glavnog projekta izgradnja parkinga Kostrč-Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 283
Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste u Matićima "Medvača" Napisao/la Mandalena Lukač 259
Izrada skulpture Ive Gregurevića Napisao/la Mandalena Lukač 280
Izvođenje radova na izgradnji platoa za autobusno stajalište Napisao/la Mandalena Lukač 277
Usluge čišćenja poslovnih i stambenih objekata Napisao/la Mandalena Lukač 280
Sanacija poslovnog prostora općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 277
Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala-DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 268
Asfaltiranje platoa i staza na groblju u MZ Kopanice i rampa "Basucka" u Donjoj Mahali Napisao/la Mandalena Lukač 278
Catering za vožnju glumaca skelom - Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević Napisao/la Mandalena Lukač 274
Sanacija dijela krova na zgradi u Osmoj ulici Napisao/la Mandalena Lukač 269
Nabava vatrometa za otvorenje manifestacije Dani Hrvatskog filma Ivo Gregurević Napisao/la Mandalena Lukač 276
Nabava ulazne rampe za carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 276
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe - DODATNI RADOVI Napisao/la Mandalena Lukač 296
Nabava i ugradnja stolarije u poslovnom prostoru CLUB 92 Napisao/la Mandalena Lukač 286
Izvođenje radova na objektima MZ Kopanice i Lepnica Napisao/la Mandalena Lukač 263
Nabva opreme za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi MZ Lepnica Napisao/la Mandalena Lukač 267
Zamjena rasvjetnih tijela na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 284
Asfaltiranje parkirališta kod samostana Tolisa Napisao/la Mandalena Lukač 284
Zamjena rasvjetnih tijela Napisao/la Mandalena Lukač 293
Orezivanje drvoreda platana u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 277
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Mandalena Lukač 267
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala Napisao/la Ruža Nedić 273
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Ruža Nedić 285
Printanje naknadnih prijavnih listova Napisao/la Ruža Nedić 287
Nabava cvijeća, svijeća i vijenaca Napisao/la Ruža Nedić 308
Servisiranje i održavanje službenih vozila Napisao/la Ruža Nedić 277
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Mandalena Lukač 285
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Mandalena Lukač 300
Nabava auto guma i akumulatora i ugradnja istih Napisao/la Mandalena Lukač 266
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 238
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju groblja u naseljenom mjestu Bok Napisao/la Mandalena Lukač 251
Održavanje programa DataNova Napisao/la Mandalena Lukač 233
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 255
Prijevoz učenika Napisao/la Mandalena Lukač 253
Nabava polica za arhivu Napisao/la Mandalena Lukač 252
Rekonstrukcija desne strane dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 256
Uređenje prostora oko Centra za poduzetništvo Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 247
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni "Dusine" Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 259
Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 270
Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica) Napisao/la Mandalena Lukač 278
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 276
Nabava računalne opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 278
Uklanjanje dijelova objekata sa javne površine Napisao/la Mandalena Lukač 276
Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 293
Izrada glavnog projekta izgradnje dijela 24. ulice u Orašju(spoj s 36-om ulicom) Napisao/la Mandalena Lukač 312
Nabava ploča za obilježavanje ulica i kućnih brojeva Napisao/la Mandalena Lukač 292
Korištenje internet izdanja službenih glasila Napisao/la Mandalena Lukač 309
Izgradnja septičkih jama i priključaka na kanalizaciju za objekte u sklopu Programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 293
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta na Carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 290
Baždarenje i servis kolske vage Napisao/la Mandalena Lukač 305
Uređenje groblja u naseljenom mjestu Bok Napisao/la Mandalena Lukač 323
Nabava LED svjetiljki Napisao/la Mandalena Lukač 362
Uređenje poslovnih prostorija za arhivu Napisao/la Mandalena Lukač 323
Rekonstrukcija šalter sale Napisao/la Mandalena Lukač 317
Sanacija ulaza u Carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 313
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Napisao/la Mandalena Lukač 311
Nabava automobila za potrebe civilne zaštite Napisao/la Mandalena Lukač 341
Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama (automobil) Napisao/la Mandalena Lukač 338
Izvođenje radova na rekonstrukciji poslovnih prostorija za UIo/UNO Napisao/la Ruža Nedić 360
Čišćenje i ravnanje zemljišta Napisao/la Ruža Nedić 373
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Ruža Nedić 364
sadnja drvoreda i orezivanje Napisao/la Ruža Nedić 387
Prikaz #