2020

Naziv Autor Hitovi
Rekonstrukcija javne rasvjete II Napisao/la Ruža Nedić 464
Rekonstrukcija dijela XIV ulice Napisao/la Ruža Nedić 432
Kićenje i uređenje grada za blagdan Napisao/la Ruža Nedić 434
Popravak urbane opreme Napisao/la Ruža Nedić 450
Sanacija i proširenje kolektora Napisao/la Ruža Nedić 462
Uređenje drvoreda Napisao/la Ruža Nedić 458
Nabava pijeska za groblja Napisao/la Ruža Nedić 453
Nabava lož ulja Napisao/la Ruža Nedić 464
Nabava goriva za vozila Napisao/la Ruža Nedić 459
Demontaža i montaža svjetiljki javne rasvjete Napisao/la Ruža Nedić 448
Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama Napisao/la Ruža Nedić 425
Nabava sredstava za zaštitu za provedbu Lokalnih izbora 2020.godine Napisao/la Ruža Nedić 432
Zimsko održavanje cesta Napisao/la Ruža Nedić 477
Uređenje mjesnog groblja u Kostrču Napisao/la Ruža Nedić 444
Servisiranje i održavanje službenih automobila Napisao/la Ruža Nedić 488
Servisiranje računalne opreme Napisao/la Ruža Nedić 497
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana Napisao/la Ruža Nedić 489
Nabava tonera Napisao/la Ruža Nedić 513
Nabava autoguma sa ugradnjom Napisao/la Ruža Nedić 496
Nadzor nad projektom ORADA Napisao/la Ruža Nedić 492
pružanje usluga kreiranja i provedbe programa poslovnog savjetovanja za MSP Napisao/la Ruža Nedić 470
Nabava sredstava za održavanje higijene Napisao/la Ruža Nedić 483
Pružanje usluga prijevoza putnika Napisao/la Ruža Nedić 485
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže Napisao/la Ruža Nedić 483
Sanacija divljih deponija Napisao/la Ruža Nedić 509
Redovno održavanje asfaltiranih cesta Napisao/la Ruža Nedić 487
Redovno održavanje vertikalne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 485
Redovno održavanje horizontalne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 494
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Ruža Nedić 505
Nabava uredskog materijala Napisao/la Ruža Nedić 496
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 480
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Ruža Nedić 519
Nabava sredstava i opreme za civilnu zaštitu Napisao/la Ruža Nedić 521
Nabava dodatne opreme na specijalno vozilo Napisao/la Ruža Nedić 516
Dizajn i izrada promotivnih materijala Napisao/la Ruža Nedić 557
Razvoj i unapređenje službene web stranice sa modulom za dijasporu i uspostavu e-matičara Napisao/la Ruža Nedić 543
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 550
Izgradnja javne rasvjete u PZ Dusine Napisao/la Ruža Nedić 551
Isporuka i montaža silosa Napisao/la Ruža Nedić 572
Izgradnja temelja i temeljne ploče za silose Napisao/la Ruža Nedić 638
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 550
Izrada Elaborata uštede javne rasvjete na području Općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 549
Izrada GP Parkinga OŠ i Dječjeg vrtića Napisao/la Ruža Nedić 577
Pružanje usluga tehničke zaštite na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 546
Izgradnja vodovodne mreže u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 582
Izgradnja ceste u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 588
Izgradnja javne rasvjete u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 571
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu mrežu Napisao/la Ruža Nedić 584
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 565
Nabava hrane-obroka za osobe u karantenu zbog kršenja samoizolacije Napisao/la Ruža Nedić 608
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Ruža Nedić 643
Izgradnja postrojenja za pitku vodu Napisao/la Ruža Nedić 634
Izrada glavnog projekta zgrade na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 666
Prikaz #