2020

Naziv Autor Hitovi
Rekonstrukcija javne rasvjete II Napisao/la Ruža Nedić 553
Rekonstrukcija dijela XIV ulice Napisao/la Ruža Nedić 518
Kićenje i uređenje grada za blagdan Napisao/la Ruža Nedić 522
Popravak urbane opreme Napisao/la Ruža Nedić 543
Sanacija i proširenje kolektora Napisao/la Ruža Nedić 551
Uređenje drvoreda Napisao/la Ruža Nedić 552
Nabava pijeska za groblja Napisao/la Ruža Nedić 545
Nabava lož ulja Napisao/la Ruža Nedić 563
Nabava goriva za vozila Napisao/la Ruža Nedić 551
Demontaža i montaža svjetiljki javne rasvjete Napisao/la Ruža Nedić 535
Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama Napisao/la Ruža Nedić 510
Nabava sredstava za zaštitu za provedbu Lokalnih izbora 2020.godine Napisao/la Ruža Nedić 525
Zimsko održavanje cesta Napisao/la Ruža Nedić 567
Uređenje mjesnog groblja u Kostrču Napisao/la Ruža Nedić 534
Servisiranje i održavanje službenih automobila Napisao/la Ruža Nedić 573
Servisiranje računalne opreme Napisao/la Ruža Nedić 600
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana Napisao/la Ruža Nedić 584
Nabava tonera Napisao/la Ruža Nedić 613
Nabava autoguma sa ugradnjom Napisao/la Ruža Nedić 593
Nadzor nad projektom ORADA Napisao/la Ruža Nedić 583
pružanje usluga kreiranja i provedbe programa poslovnog savjetovanja za MSP Napisao/la Ruža Nedić 554
Nabava sredstava za održavanje higijene Napisao/la Ruža Nedić 568
Pružanje usluga prijevoza putnika Napisao/la Ruža Nedić 576
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže Napisao/la Ruža Nedić 571
Sanacija divljih deponija Napisao/la Ruža Nedić 606
Redovno održavanje asfaltiranih cesta Napisao/la Ruža Nedić 576
Redovno održavanje vertikalne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 569
Redovno održavanje horizontalne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 584
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Ruža Nedić 594
Nabava uredskog materijala Napisao/la Ruža Nedić 591
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 571
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Ruža Nedić 613
Nabava sredstava i opreme za civilnu zaštitu Napisao/la Ruža Nedić 623
Nabava dodatne opreme na specijalno vozilo Napisao/la Ruža Nedić 605
Dizajn i izrada promotivnih materijala Napisao/la Ruža Nedić 648
Razvoj i unapređenje službene web stranice sa modulom za dijasporu i uspostavu e-matičara Napisao/la Ruža Nedić 643
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 643
Izgradnja javne rasvjete u PZ Dusine Napisao/la Ruža Nedić 660
Isporuka i montaža silosa Napisao/la Ruža Nedić 669
Izgradnja temelja i temeljne ploče za silose Napisao/la Ruža Nedić 722
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 634
Izrada Elaborata uštede javne rasvjete na području Općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 639
Izrada GP Parkinga OŠ i Dječjeg vrtića Napisao/la Ruža Nedić 664
Pružanje usluga tehničke zaštite na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 630
Izgradnja vodovodne mreže u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 672
Izgradnja ceste u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 683
Izgradnja javne rasvjete u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 663
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu mrežu Napisao/la Ruža Nedić 668
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 648
Nabava hrane-obroka za osobe u karantenu zbog kršenja samoizolacije Napisao/la Ruža Nedić 689
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Ruža Nedić 732
Izgradnja postrojenja za pitku vodu Napisao/la Ruža Nedić 715
Izrada glavnog projekta zgrade na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 748
Prikaz #