2020

Naziv Autor Hitovi
Rekonstrukcija javne rasvjete II Napisao/la Ruža Nedić 634
Rekonstrukcija dijela XIV ulice Napisao/la Ruža Nedić 636
Kićenje i uređenje grada za blagdan Napisao/la Ruža Nedić 601
Popravak urbane opreme Napisao/la Ruža Nedić 628
Sanacija i proširenje kolektora Napisao/la Ruža Nedić 627
Uređenje drvoreda Napisao/la Ruža Nedić 600
Nabava pijeska za groblja Napisao/la Ruža Nedić 593
Nabava lož ulja Napisao/la Ruža Nedić 652
Nabava goriva za vozila Napisao/la Ruža Nedić 642
Demontaža i montaža svjetiljki javne rasvjete Napisao/la Ruža Nedić 618
Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama Napisao/la Ruža Nedić 609
Nabava sredstava za zaštitu za provedbu Lokalnih izbora 2020.godine Napisao/la Ruža Nedić 604
Zimsko održavanje cesta Napisao/la Ruža Nedić 664
Uređenje mjesnog groblja u Kostrču Napisao/la Ruža Nedić 630
Servisiranje i održavanje službenih automobila Napisao/la Ruža Nedić 639
Servisiranje računalne opreme Napisao/la Ruža Nedić 651
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana Napisao/la Ruža Nedić 653
Nabava tonera Napisao/la Ruža Nedić 662
Nabava autoguma sa ugradnjom Napisao/la Ruža Nedić 655
Nadzor nad projektom ORADA Napisao/la Ruža Nedić 634
pružanje usluga kreiranja i provedbe programa poslovnog savjetovanja za MSP Napisao/la Ruža Nedić 596
Nabava sredstava za održavanje higijene Napisao/la Ruža Nedić 640
Pružanje usluga prijevoza putnika Napisao/la Ruža Nedić 662
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže Napisao/la Ruža Nedić 647
Sanacija divljih deponija Napisao/la Ruža Nedić 692
Redovno održavanje asfaltiranih cesta Napisao/la Ruža Nedić 658
Redovno održavanje vertikalne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 660
Redovno održavanje horizontalne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 674
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Ruža Nedić 679
Nabava uredskog materijala Napisao/la Ruža Nedić 682
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 651
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Ruža Nedić 666
Nabava sredstava i opreme za civilnu zaštitu Napisao/la Ruža Nedić 718
Nabava dodatne opreme na specijalno vozilo Napisao/la Ruža Nedić 695
Dizajn i izrada promotivnih materijala Napisao/la Ruža Nedić 735
Razvoj i unapređenje službene web stranice sa modulom za dijasporu i uspostavu e-matičara Napisao/la Ruža Nedić 733
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 721
Izgradnja javne rasvjete u PZ Dusine Napisao/la Ruža Nedić 762
Isporuka i montaža silosa Napisao/la Ruža Nedić 720
Izgradnja temelja i temeljne ploče za silose Napisao/la Ruža Nedić 814
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 702
Izrada Elaborata uštede javne rasvjete na području Općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 692
Izrada GP Parkinga OŠ i Dječjeg vrtića Napisao/la Ruža Nedić 706
Pružanje usluga tehničke zaštite na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 722
Izgradnja vodovodne mreže u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 753
Izgradnja ceste u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 717
Izgradnja javne rasvjete u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 756
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu mrežu Napisao/la Ruža Nedić 748
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 729
Nabava hrane-obroka za osobe u karantenu zbog kršenja samoizolacije Napisao/la Ruža Nedić 759
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Ruža Nedić 833
Izgradnja postrojenja za pitku vodu Napisao/la Ruža Nedić 806
Izrada glavnog projekta zgrade na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 838
Prikaz #