2020

Naziv Autor Hitovi
Rekonstrukcija javne rasvjete II Napisao/la Ruža Nedić 410
Rekonstrukcija dijela XIV ulice Napisao/la Ruža Nedić 374
Kićenje i uređenje grada za blagdan Napisao/la Ruža Nedić 379
Popravak urbane opreme Napisao/la Ruža Nedić 391
Sanacija i proširenje kolektora Napisao/la Ruža Nedić 404
Uređenje drvoreda Napisao/la Ruža Nedić 402
Nabava pijeska za groblja Napisao/la Ruža Nedić 395
Nabava lož ulja Napisao/la Ruža Nedić 406
Nabava goriva za vozila Napisao/la Ruža Nedić 400
Demontaža i montaža svjetiljki javne rasvjete Napisao/la Ruža Nedić 391
Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama Napisao/la Ruža Nedić 370
Nabava sredstava za zaštitu za provedbu Lokalnih izbora 2020.godine Napisao/la Ruža Nedić 375
Zimsko održavanje cesta Napisao/la Ruža Nedić 412
Uređenje mjesnog groblja u Kostrču Napisao/la Ruža Nedić 388
Servisiranje i održavanje službenih automobila Napisao/la Ruža Nedić 427
Servisiranje računalne opreme Napisao/la Ruža Nedić 438
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana Napisao/la Ruža Nedić 435
Nabava tonera Napisao/la Ruža Nedić 453
Nabava autoguma sa ugradnjom Napisao/la Ruža Nedić 432
Nadzor nad projektom ORADA Napisao/la Ruža Nedić 434
pružanje usluga kreiranja i provedbe programa poslovnog savjetovanja za MSP Napisao/la Ruža Nedić 416
Nabava sredstava za održavanje higijene Napisao/la Ruža Nedić 426
Pružanje usluga prijevoza putnika Napisao/la Ruža Nedić 429
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže Napisao/la Ruža Nedić 423
Sanacija divljih deponija Napisao/la Ruža Nedić 449
Redovno održavanje asfaltiranih cesta Napisao/la Ruža Nedić 427
Redovno održavanje vertikalne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 428
Redovno održavanje horizontalne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 433
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Ruža Nedić 441
Nabava uredskog materijala Napisao/la Ruža Nedić 439
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 423
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Ruža Nedić 459
Nabava sredstava i opreme za civilnu zaštitu Napisao/la Ruža Nedić 466
Nabava dodatne opreme na specijalno vozilo Napisao/la Ruža Nedić 461
Dizajn i izrada promotivnih materijala Napisao/la Ruža Nedić 498
Razvoj i unapređenje službene web stranice sa modulom za dijasporu i uspostavu e-matičara Napisao/la Ruža Nedić 486
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 492
Izgradnja javne rasvjete u PZ Dusine Napisao/la Ruža Nedić 489
Isporuka i montaža silosa Napisao/la Ruža Nedić 512
Izgradnja temelja i temeljne ploče za silose Napisao/la Ruža Nedić 581
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 492
Izrada Elaborata uštede javne rasvjete na području Općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 491
Izrada GP Parkinga OŠ i Dječjeg vrtića Napisao/la Ruža Nedić 515
Pružanje usluga tehničke zaštite na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 489
Izgradnja vodovodne mreže u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 522
Izgradnja ceste u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 528
Izgradnja javne rasvjete u P.Z. Dusine Napisao/la Ruža Nedić 514
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu mrežu Napisao/la Ruža Nedić 524
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 506
Nabava hrane-obroka za osobe u karantenu zbog kršenja samoizolacije Napisao/la Ruža Nedić 552
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Ruža Nedić 588
Izgradnja postrojenja za pitku vodu Napisao/la Ruža Nedić 591
Izrada glavnog projekta zgrade na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 621
Prikaz #