2018

Naziv Autor Hitovi
Izrada projekta uspostave Adresnog registra za područje općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1488
Nabava i ugradnja rasvjetnih tijela Napisao/la Mandalena Lukač 1537
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 1464
Izvođenje radova na renoviranju sanitarnih čvorova Napisao/la Mandalena Lukač 1521
Izgradnja ceste u Jugu II i pristupne ceste hladnjači Napisao/la Mandalena Lukač 1599
Izrada dokumenta procjene ugroženosti od požara za područje općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1620
Rekonstrukcija dijela XI.ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1625
Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1633
Nabava digitalnog radio sustava Napisao/la Mandalena Lukač 1544
Uređenje vodocrpilišta Kostrč Napisao/la Mandalena Lukač 1719
Usluge odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 1574
Izrada glavnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada Dusine i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja Napisao/la Mandalena Lukač 1557
Rekonstrukcija ceste i parkinga prema MI PRIMA VIP - I faza Napisao/la Ruža Nedić 1568
Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcija XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1529
Nabava kuhinje za zgradu Općine Napisao/la Mandalena Lukač 1534
Nabava opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1552
Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1627
Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1560
Izrada glavnog projekta za asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1598
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice(dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1619
Nabava opreme za sanaciju sanitarnih čvorova u zgradi Općine Napisao/la Ruža Nedić 1576
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 1597
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju Napisao/la Ruža Nedić 1631
Izvođenje radova na sanciji sanitarnih čvorova u zgradi Općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 1567
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Ruža Nedić 1568
Rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Ruža Nedić 1603
Izgradnja ceste u Boku-Poljice Napisao/la Ruža Nedić 1706
Isporuka i montaža aparata za kavu Napisao/la Ruža Nedić 1571
Nabava goriva za vozila Napisao/la Ruža Nedić 1737
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini hitne usluge Napisao/la Ruža Nedić 1590
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Ruža Nedić 1746
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Ruža Nedić 1606
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 1557
Isporuka i montaža klima uređaja Napisao/la Ruža Nedić 1857
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Ruža Nedić 1755
Rekonstrukcija krova na zgradi Osnovne škole Oštra Luka-Bok Napisao/la Ruža Nedić 1699
Nabava računalne opreme Napisao/la Ruža Nedić 1671
Popravak kolske vage na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 1653
Izgradnja priključka hladnjače za voće na vodovodnu mrežu Napisao/la Ruža Nedić 1617
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Sportske ulice u Matićima Napisao/la Ruža Nedić 1664
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Napisao/la Ruža Nedić 1613
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 1587
Nabava opreme za provođenje programa javnih radova Napisao/la Ruža Nedić 1597
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini Napisao/la Ruža Nedić 1598
Redovno održavanje asfaltiranih cesta Napisao/la Ruža Nedić 1637
Redovno održavanje javne rasvjete Napisao/la Ruža Nedić 1615
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 1641
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 1699
Rekonstrukcija ulice Sportske u Matićima Napisao/la Ruža Nedić 1759
Pružanje usluga baždarenja kolske vage na Carinskom terminalu Orašje Napisao/la Manda Kosić 1672
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Manda Kosić 1676
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje Napisao/la Manda Kosić 1431
Izrada elektroinstalacija za semafor i koševe u Sportskoj dvorani u Orašju Napisao/la Manda Kosić 1283
Nabava kompjuterske opreme Napisao/la Manda Kosić 1335
Prikaz #