2018

Naziv Autor Hitovi
Izrada projekta uspostave Adresnog registra za područje općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1543
Nabava i ugradnja rasvjetnih tijela Napisao/la Mandalena Lukač 1588
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 1513
Izvođenje radova na renoviranju sanitarnih čvorova Napisao/la Mandalena Lukač 1567
Izgradnja ceste u Jugu II i pristupne ceste hladnjači Napisao/la Mandalena Lukač 1652
Izrada dokumenta procjene ugroženosti od požara za područje općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1673
Rekonstrukcija dijela XI.ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1678
Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1690
Nabava digitalnog radio sustava Napisao/la Mandalena Lukač 1595
Uređenje vodocrpilišta Kostrč Napisao/la Mandalena Lukač 1774
Usluge odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 1620
Izrada glavnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada Dusine i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja Napisao/la Mandalena Lukač 1602
Rekonstrukcija ceste i parkinga prema MI PRIMA VIP - I faza Napisao/la Ruža Nedić 1622
Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcija XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1576
Nabava kuhinje za zgradu Općine Napisao/la Mandalena Lukač 1584
Nabava opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1608
Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1678
Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1613
Izrada glavnog projekta za asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1649
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice(dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1670
Nabava opreme za sanaciju sanitarnih čvorova u zgradi Općine Napisao/la Ruža Nedić 1628
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 1651
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju Napisao/la Ruža Nedić 1683
Izvođenje radova na sanciji sanitarnih čvorova u zgradi Općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 1615
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Ruža Nedić 1618
Rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Ruža Nedić 1658
Izgradnja ceste u Boku-Poljice Napisao/la Ruža Nedić 1750
Isporuka i montaža aparata za kavu Napisao/la Ruža Nedić 1619
Nabava goriva za vozila Napisao/la Ruža Nedić 1787
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini hitne usluge Napisao/la Ruža Nedić 1644
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Ruža Nedić 1796
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Ruža Nedić 1654
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 1607
Isporuka i montaža klima uređaja Napisao/la Ruža Nedić 1926
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Ruža Nedić 1809
Rekonstrukcija krova na zgradi Osnovne škole Oštra Luka-Bok Napisao/la Ruža Nedić 1759
Nabava računalne opreme Napisao/la Ruža Nedić 1725
Popravak kolske vage na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 1705
Izgradnja priključka hladnjače za voće na vodovodnu mrežu Napisao/la Ruža Nedić 1675
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Sportske ulice u Matićima Napisao/la Ruža Nedić 1722
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Napisao/la Ruža Nedić 1667
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 1635
Nabava opreme za provođenje programa javnih radova Napisao/la Ruža Nedić 1647
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini Napisao/la Ruža Nedić 1652
Redovno održavanje asfaltiranih cesta Napisao/la Ruža Nedić 1685
Redovno održavanje javne rasvjete Napisao/la Ruža Nedić 1672
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 1689
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 1750
Rekonstrukcija ulice Sportske u Matićima Napisao/la Ruža Nedić 1805
Pružanje usluga baždarenja kolske vage na Carinskom terminalu Orašje Napisao/la Manda Kosić 1720
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Manda Kosić 1724
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje Napisao/la Manda Kosić 1489
Izrada elektroinstalacija za semafor i koševe u Sportskoj dvorani u Orašju Napisao/la Manda Kosić 1320
Nabava kompjuterske opreme Napisao/la Manda Kosić 1386
Prikaz #