2017

Naziv Autor Hitovi
Nabava putničkog motornog vozila za službenu upotrebu Napisao/la Manda Kosić 1820
Sanacija divlje deponije Napisao/la Manda Kosić 1964
Nabava računara i opreme Napisao/la Manda Kosić 1852
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice (dionica II) Napisao/la Manda Kosić 1935
Izrada glavnog projekta ceste u Boku - Poljice Napisao/la Manda Kosić 1848
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Manda Kosić 1851
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta Napisao/la Manda Kosić 1880
Izrada glavnog projekta sanacije ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje) Napisao/la Manda Kosić 1823
Nabava računalne opreme za Carinski terminal Napisao/la Manda Kosić 2071
Ponovna izgradnja hrama sv. velikomučenika Georgija Napisao/la Manda Kosić 1934
Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada organskog porijekla Napisao/la Manda Kosić 1836
Obilježavanje Carinskog terminala - tiskarske usluge Napisao/la Manda Kosić 1879
Nabava i distribucija pijeska za potrebe groblja u MZ - a na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1796
Rekonstrukcija ceste Vidovice - Draganovci - Orašje Napisao/la Manda Kosić 1863
Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje Napisao/la Manda Kosić 1872
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice Napisao/la Manda Kosić 1859
Izgradnja ceste u Matićima (Mitrovićka) Napisao/la Manda Kosić 1798
Održavanje programa DocuNova 2.0 i DataNova Napisao/la Manda Kosić 1860
Nabava ručnog paletara Napisao/la Manda Kosić 1877
Nabava paletnih regala Napisao/la Manda Kosić 2012
Nabava odjeće za djelatnike Napisao/la Manda Kosić 2017
Zimsko održavanje cesta na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1967
Nabava i ugradnja opreme Napisao/la Manda Kosić 2085
Krčenje šiblja i grmlja u mini zoni poduzetništva Napisao/la Manda Kosić 1860
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1957
Izrada glavnog projekta za izgradnju hibridnog fotoelektričnog sustava napajanja 10 kW/15 kWp i sustava grijanja i pripreme sanitarne vode solarnim kolektorima Napisao/la Manda Kosić 1953
Dodatne usluge prijevoza učenika na području općine Orašje u školskoj 2016./2017. godini Napisao/la Manda Kosić 1876
Priključak na električnu mrežu jumbo i digitalnog bilboarda Napisao/la Manda Kosić 1982
Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ulica: Bana Jelačića u Oštroj Luki, Bana Jelačića u Vidovicama i ceste Vidovice - Draganovci Napisao/la Manda Kosić 2069
Prijevoz učenika na području općine Orašje u 2017./2018. godini Napisao/la Manda Kosić 2001
Izrada glavnog projekta za program obnove od poplava - FERP (III faza) Napisao/la Manda Kosić 1945
Redovno održavanje javne rasvjete Napisao/la Manda Kosić 2154
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Manda Kosić 2156
Nabava goriva za vozila Napisao/la Manda Kosić 2084
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Manda Kosić 2041
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Manda Kosić 2073
Isporuka tiskarskih usluga Napisao/la Manda Kosić 2096
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana Napisao/la Manda Kosić 1956
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i Terminala Napisao/la Manda Kosić 1994
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača, računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1924
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Manda Kosić 2019
Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom Napisao/la Manda Kosić 2039
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Manda Kosić 1967
Čišćenje parcele "Moto kampa" u zoni poduzetništva i parcele "Mitrovićka" u Matićima Napisao/la Manda Kosić 1920
Izrada glavnog projekta distributivnog centra za povrće Napisao/la Manda Kosić 2057
Izrada glavnog projekta hladnjače za voće Napisao/la Manda Kosić 2036
Nabava i isporuka opreme za provođenje programa javnih radova općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1843
Nabava i isporuka uniformi za pripadnike vatrogasnih postrojbi Napisao/la Manda Kosić 1945
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2016
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2095
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2031
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1818
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Manda Kosić 1595
Nabava kompjutera Napisao/la Manda Kosić 1535
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Manda Kosić 1514
Nabava licence ESET NOD32 Napisao/la Manda Kosić 1936
Prikaz #