2017

Naziv Autor Hitovi
Nabava putničkog motornog vozila za službenu upotrebu Napisao/la Manda Kosić 1977
Sanacija divlje deponije Napisao/la Manda Kosić 2088
Nabava računara i opreme Napisao/la Manda Kosić 2002
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice (dionica II) Napisao/la Manda Kosić 2087
Izrada glavnog projekta ceste u Boku - Poljice Napisao/la Manda Kosić 1997
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Manda Kosić 1988
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta Napisao/la Manda Kosić 2020
Izrada glavnog projekta sanacije ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje) Napisao/la Manda Kosić 1975
Nabava računalne opreme za Carinski terminal Napisao/la Manda Kosić 2210
Ponovna izgradnja hrama sv. velikomučenika Georgija Napisao/la Manda Kosić 2072
Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada organskog porijekla Napisao/la Manda Kosić 1975
Obilježavanje Carinskog terminala - tiskarske usluge Napisao/la Manda Kosić 2008
Nabava i distribucija pijeska za potrebe groblja u MZ - a na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1955
Rekonstrukcija ceste Vidovice - Draganovci - Orašje Napisao/la Manda Kosić 2012
Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje Napisao/la Manda Kosić 2008
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice Napisao/la Manda Kosić 2001
Izgradnja ceste u Matićima (Mitrovićka) Napisao/la Manda Kosić 1936
Održavanje programa DocuNova 2.0 i DataNova Napisao/la Manda Kosić 1989
Nabava ručnog paletara Napisao/la Manda Kosić 2024
Nabava paletnih regala Napisao/la Manda Kosić 2153
Nabava odjeće za djelatnike Napisao/la Manda Kosić 2170
Zimsko održavanje cesta na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2098
Nabava i ugradnja opreme Napisao/la Manda Kosić 2216
Krčenje šiblja i grmlja u mini zoni poduzetništva Napisao/la Manda Kosić 2048
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2114
Izrada glavnog projekta za izgradnju hibridnog fotoelektričnog sustava napajanja 10 kW/15 kWp i sustava grijanja i pripreme sanitarne vode solarnim kolektorima Napisao/la Manda Kosić 2089
Dodatne usluge prijevoza učenika na području općine Orašje u školskoj 2016./2017. godini Napisao/la Manda Kosić 2035
Priključak na električnu mrežu jumbo i digitalnog bilboarda Napisao/la Manda Kosić 2120
Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ulica: Bana Jelačića u Oštroj Luki, Bana Jelačića u Vidovicama i ceste Vidovice - Draganovci Napisao/la Manda Kosić 2220
Prijevoz učenika na području općine Orašje u 2017./2018. godini Napisao/la Manda Kosić 2142
Izrada glavnog projekta za program obnove od poplava - FERP (III faza) Napisao/la Manda Kosić 2081
Redovno održavanje javne rasvjete Napisao/la Manda Kosić 2294
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Manda Kosić 2289
Nabava goriva za vozila Napisao/la Manda Kosić 2222
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Manda Kosić 2174
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Manda Kosić 2218
Isporuka tiskarskih usluga Napisao/la Manda Kosić 2246
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana Napisao/la Manda Kosić 2086
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i Terminala Napisao/la Manda Kosić 2163
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača, računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2081
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Manda Kosić 2153
Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom Napisao/la Manda Kosić 2169
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Manda Kosić 2128
Čišćenje parcele "Moto kampa" u zoni poduzetništva i parcele "Mitrovićka" u Matićima Napisao/la Manda Kosić 2076
Izrada glavnog projekta distributivnog centra za povrće Napisao/la Manda Kosić 2191
Izrada glavnog projekta hladnjače za voće Napisao/la Manda Kosić 2180
Nabava i isporuka opreme za provođenje programa javnih radova općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1983
Nabava i isporuka uniformi za pripadnike vatrogasnih postrojbi Napisao/la Manda Kosić 2083
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2171
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2237
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2169
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1941
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Manda Kosić 1725
Nabava kompjutera Napisao/la Manda Kosić 1660
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Manda Kosić 1645
Nabava licence ESET NOD32 Napisao/la Manda Kosić 2071
Prikaz #