2017

Naziv Autor Hitovi
Nabava putničkog motornog vozila za službenu upotrebu Napisao/la Manda Kosić 1908
Sanacija divlje deponije Napisao/la Manda Kosić 2055
Nabava računara i opreme Napisao/la Manda Kosić 1942
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice (dionica II) Napisao/la Manda Kosić 2029
Izrada glavnog projekta ceste u Boku - Poljice Napisao/la Manda Kosić 1941
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Manda Kosić 1943
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta Napisao/la Manda Kosić 1970
Izrada glavnog projekta sanacije ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje) Napisao/la Manda Kosić 1919
Nabava računalne opreme za Carinski terminal Napisao/la Manda Kosić 2162
Ponovna izgradnja hrama sv. velikomučenika Georgija Napisao/la Manda Kosić 2020
Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada organskog porijekla Napisao/la Manda Kosić 1924
Obilježavanje Carinskog terminala - tiskarske usluge Napisao/la Manda Kosić 1967
Nabava i distribucija pijeska za potrebe groblja u MZ - a na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1893
Rekonstrukcija ceste Vidovice - Draganovci - Orašje Napisao/la Manda Kosić 1952
Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje Napisao/la Manda Kosić 1958
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice Napisao/la Manda Kosić 1947
Izgradnja ceste u Matićima (Mitrovićka) Napisao/la Manda Kosić 1886
Održavanje programa DocuNova 2.0 i DataNova Napisao/la Manda Kosić 1950
Nabava ručnog paletara Napisao/la Manda Kosić 1965
Nabava paletnih regala Napisao/la Manda Kosić 2104
Nabava odjeće za djelatnike Napisao/la Manda Kosić 2112
Zimsko održavanje cesta na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2052
Nabava i ugradnja opreme Napisao/la Manda Kosić 2172
Krčenje šiblja i grmlja u mini zoni poduzetništva Napisao/la Manda Kosić 1991
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2042
Izrada glavnog projekta za izgradnju hibridnog fotoelektričnog sustava napajanja 10 kW/15 kWp i sustava grijanja i pripreme sanitarne vode solarnim kolektorima Napisao/la Manda Kosić 2034
Dodatne usluge prijevoza učenika na području općine Orašje u školskoj 2016./2017. godini Napisao/la Manda Kosić 1974
Priključak na električnu mrežu jumbo i digitalnog bilboarda Napisao/la Manda Kosić 2072
Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ulica: Bana Jelačića u Oštroj Luki, Bana Jelačića u Vidovicama i ceste Vidovice - Draganovci Napisao/la Manda Kosić 2159
Prijevoz učenika na području općine Orašje u 2017./2018. godini Napisao/la Manda Kosić 2093
Izrada glavnog projekta za program obnove od poplava - FERP (III faza) Napisao/la Manda Kosić 2033
Redovno održavanje javne rasvjete Napisao/la Manda Kosić 2242
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Manda Kosić 2246
Nabava goriva za vozila Napisao/la Manda Kosić 2174
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Manda Kosić 2130
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Manda Kosić 2166
Isporuka tiskarskih usluga Napisao/la Manda Kosić 2189
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana Napisao/la Manda Kosić 2045
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i Terminala Napisao/la Manda Kosić 2102
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača, računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2023
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Manda Kosić 2116
Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom Napisao/la Manda Kosić 2125
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Manda Kosić 2063
Čišćenje parcele "Moto kampa" u zoni poduzetništva i parcele "Mitrovićka" u Matićima Napisao/la Manda Kosić 2014
Izrada glavnog projekta distributivnog centra za povrće Napisao/la Manda Kosić 2146
Izrada glavnog projekta hladnjače za voće Napisao/la Manda Kosić 2128
Nabava i isporuka opreme za provođenje programa javnih radova općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1939
Nabava i isporuka uniformi za pripadnike vatrogasnih postrojbi Napisao/la Manda Kosić 2035
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2114
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2188
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2114
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1895
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Manda Kosić 1673
Nabava kompjutera Napisao/la Manda Kosić 1617
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Manda Kosić 1588
Nabava licence ESET NOD32 Napisao/la Manda Kosić 2017
Prikaz #