2017

Naziv Autor Hitovi
Nabava putničkog motornog vozila za službenu upotrebu Napisao/la Manda Kosić 1760
Sanacija divlje deponije Napisao/la Manda Kosić 1905
Nabava računara i opreme Napisao/la Manda Kosić 1796
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice (dionica II) Napisao/la Manda Kosić 1873
Izrada glavnog projekta ceste u Boku - Poljice Napisao/la Manda Kosić 1791
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Manda Kosić 1793
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta Napisao/la Manda Kosić 1823
Izrada glavnog projekta sanacije ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje) Napisao/la Manda Kosić 1765
Nabava računalne opreme za Carinski terminal Napisao/la Manda Kosić 2015
Ponovna izgradnja hrama sv. velikomučenika Georgija Napisao/la Manda Kosić 1876
Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada organskog porijekla Napisao/la Manda Kosić 1773
Obilježavanje Carinskog terminala - tiskarske usluge Napisao/la Manda Kosić 1822
Nabava i distribucija pijeska za potrebe groblja u MZ - a na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1738
Rekonstrukcija ceste Vidovice - Draganovci - Orašje Napisao/la Manda Kosić 1803
Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje Napisao/la Manda Kosić 1809
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice Napisao/la Manda Kosić 1801
Izgradnja ceste u Matićima (Mitrovićka) Napisao/la Manda Kosić 1734
Održavanje programa DocuNova 2.0 i DataNova Napisao/la Manda Kosić 1801
Nabava ručnog paletara Napisao/la Manda Kosić 1821
Nabava paletnih regala Napisao/la Manda Kosić 1952
Nabava odjeće za djelatnike Napisao/la Manda Kosić 1962
Zimsko održavanje cesta na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1908
Nabava i ugradnja opreme Napisao/la Manda Kosić 2026
Krčenje šiblja i grmlja u mini zoni poduzetništva Napisao/la Manda Kosić 1795
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1897
Izrada glavnog projekta za izgradnju hibridnog fotoelektričnog sustava napajanja 10 kW/15 kWp i sustava grijanja i pripreme sanitarne vode solarnim kolektorima Napisao/la Manda Kosić 1897
Dodatne usluge prijevoza učenika na području općine Orašje u školskoj 2016./2017. godini Napisao/la Manda Kosić 1821
Priključak na električnu mrežu jumbo i digitalnog bilboarda Napisao/la Manda Kosić 1925
Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ulica: Bana Jelačića u Oštroj Luki, Bana Jelačića u Vidovicama i ceste Vidovice - Draganovci Napisao/la Manda Kosić 2010
Prijevoz učenika na području općine Orašje u 2017./2018. godini Napisao/la Manda Kosić 1939
Izrada glavnog projekta za program obnove od poplava - FERP (III faza) Napisao/la Manda Kosić 1885
Redovno održavanje javne rasvjete Napisao/la Manda Kosić 2088
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Manda Kosić 2098
Nabava goriva za vozila Napisao/la Manda Kosić 2027
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Manda Kosić 1982
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Manda Kosić 2017
Isporuka tiskarskih usluga Napisao/la Manda Kosić 2039
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana Napisao/la Manda Kosić 1895
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i Terminala Napisao/la Manda Kosić 1932
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača, računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1867
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Manda Kosić 1960
Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom Napisao/la Manda Kosić 1982
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Manda Kosić 1908
Čišćenje parcele "Moto kampa" u zoni poduzetništva i parcele "Mitrovićka" u Matićima Napisao/la Manda Kosić 1859
Izrada glavnog projekta distributivnog centra za povrće Napisao/la Manda Kosić 2001
Izrada glavnog projekta hladnjače za voće Napisao/la Manda Kosić 1974
Nabava i isporuka opreme za provođenje programa javnih radova općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1780
Nabava i isporuka uniformi za pripadnike vatrogasnih postrojbi Napisao/la Manda Kosić 1890
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1960
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 2038
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1976
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Manda Kosić 1774
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Manda Kosić 1552
Nabava kompjutera Napisao/la Manda Kosić 1504
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Manda Kosić 1481
Nabava licence ESET NOD32 Napisao/la Manda Kosić 1909
Prikaz #