Potpore i pogodnosti za poduzetnike

Ispis

Općina Orašje stalno nastoji biti na raspolaganju svim zainteresiranim ulagačima, poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima u njihovim poduzetničkim pothvatima. Tako se osim tehničke podrške Općinskih službenika, kroz međusobnu komunikaciju pokušavaju utvrditi prioriteti za pružanje konkretne podrške gospodarskom razvoju na području Općine. Kao posljedica ovakve suradnje u proteklom periodu razvili smo sljedeće modele poticanja razvoja gospodarstva na području Općine:


Poticanje novog zapošljavanja na području općine Orašje

Sukladno Odluci o poticajnoj mjeri novog upošljavanja na području općine Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“ broj: 4/09), utvrđuje se poticajna mjera novog upošljavanja u novoizgrađenim ili rekonstruiranim poslovno – proizvodnim objektima (halama) na području općine Orašje, kao i pravo na poticajnu mjeru novog upošljavanja, uvjeti njenog ostvarenja, način realizacije ostvarenih sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje poticajne mjere novog upošljavanja.


Poticajnom mjerom smatra se:

- subvencioniranje novog upošljavanja u iznosu: 1.000,00 KM/novouposleni djelatnik.

Maksimalan novčani iznos subvencije koji podnositelj zahtjeva može ostvariti kroz poticajnu mjeru određen je površinom izgrađenog ili rekonstruiranog poslovno – proizvodnog objekta (hale), i to:


- za izgrađeni poslovno - proizvodni objekt (hala): 50,00 KM/m²,

- za rekonstruirani poslovno - proizvodni objekt (hala): 35,00 KM/m²,


a novčani iznos subvencije koji podnositelj zahtjeva ostvaruje određen je brojem novouposlenih djelatnika. Podnositelj zahtjeva može ostvariti novčani iznos subvencije više puta, shodno povećanju broja novouposlenih djelatnika.


Poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje


Sukladno Odluci o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“ broj: 7/10), uređuju se način, uvjeti i postupak dodjele nepovratnih sredstava u svrhu poticanja razvoja poljoprivrede na području općine Orašje.


Investicijske potpore se dodjeljuju za projekte (nabavka novih sredstava za rad) koji imaju za cilj razvoj i unapređenje poljoprivrede, i to:

Postavljanje protugradnih mreža u voćnjacima,
Izgradnja sredstava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji,
Nabavka termički difuzne folije za pokrivanje plastenika,
Nabavka traktorskog atomizera i traktorskog malčera za voćnjak,
Nabavka uređaja za hlađenje mlijeka i mužnju,
Nabavka „mini“ mješaone stočne hrane i sustava za napajanje u farmskim objektima.