Uvjeti poslovanja u BiH

Ispis

English version English1

 

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Jedinstvena porezna stopa PDV – a iznosi 17%. Uprava za neizravno oporezivanje nadležna je institucija za prikupljanje poreza na dodanu vrijednost i koordiniranje fiskalne politike u cjelini. Uprava za neizravno oporezivanje odgovorna je također i za prikupljanje carina i trošarina na području cijele Bosne i Hercegovine.

Porez na dobit

Porezna stopa poreza na dobit iznosi 10%.

Osnovica poreza na dobit

Dobit se obračunava u skladu s važećim zakonima, oduzimanjem (stvarnih) troškova od prihoda. Porezna osnovica uključuje dobit stečenu kroz prihode i dobitke od kapitala, u skladu s računovodstvenim propisima. Rashodi moraju biti u skladu s računovodstvenim standardima.

Porez na dohodak

Pozna stopa poreza na dohodak u Federaciji BiH iznosi 10% na neto plaću (u skladu s bruto metodom).

Doprinosi za socijalno osiguranje

- 23% - doprinos za mirovinsko/invalidsko osiguranje,
- 16,5% - doprinos za zdravstveno osiguranje,
- 2,0% - doprinos za zapošljavanje.

Posebne naknade i članarine – na godišnjoj razini

- Porez na tvrtku – zavisno od vrste djelatnosti,
- 0,5% isplaćenih neto plaća – opća vodna naknada,
- 0,5% isplaćenih neto plaća – porez za zaštitu od prirodnih nesreća,
- 0,5% od ukupnih prihoda na kraju godine – naknada turističkoj zajednici,
- 0,7% od ukupnih prihoda na kraju godine – naknada za općekorisne funkcije šuma.

Porezne olakšice

Prema odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije BiH, strani ulagači uživaju sljedeće pogodnosti:

- Obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvario preko 30% od ukupno ostvarenog prihoda oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu.
- Obveznik koji u periodu od 5 (pet) uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 milijuna KM, na području Federacije BiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od 5 (pet) godina, počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 milijuna KM.
- Obveznik koji zapošljava više od 50% invalidskih osoba i osoba s posebnim potrebama duže od godinu dana oslobađa se plaćanja poreza na dobit za godinu u kojoj je bilo zaposleno više od 50% invalidskih osoba i osoba s posebnim potrebama.

Carinske olakšice

- Oslobođeno od plaćanja carina i carinskih pristojbi za investicijski kapital (osim za putnička vozila i aparate za igru na sreću i zabavu).