Procedura registracije stranih ulaganja

Ispis

English version English1

 

Procedura registracije stranih ulagača:

Redni

broj

Koraci za registriranje

Nadležna institucija

Vrijeme trajanja

1.

Priprema i sastavljanje osnivačkog akta*

Radite sami, uz pomoć odvjetnika ili javnog bilježnika/notara

3 – 5 dana

2.

Uplata osnivačkog uloga*

Poslovna banka po vlastitom izboru

1 dan

3.

Registracija tvrtke

Općinski sud Orašje

5 – 10 dana

4.

Izrada pečata

Pečatoreznica

1 dan

5.

Otvaranje žiro računa

Poslovna banka po vlastitom izboru

1 dan

6.

Prijavljivanje tvrtke i djelatnika

Porezna uprava Orašje

1 – 3 dana

7.

Izjava o ispunjavanju minimalno – tehničkih  uvjeta poslovnog prostora

Radite sami ili uz pomoć Službe za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje

1 dan

Ukupno trajanje

13 – 22 dana

* Osnivački akt mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika/notara.

* Visina minimalnog uloga iznosi 2.000,00 KM.

 

Procedura dodjele zemljišta i dozvola za gradnju – Općina Orašje:

Redni

broj

Koraci za dodjelu zemljišta

Nadležna institucija

Vrijeme trajanja

1.

Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja

Općina Orašje – Služba prostornog uređenja i imovinsko

21 dan

2.

Provedba postupka javnog natječaja

Općinsko Povjerenstvo – Služba prostornog uređenja i imovinsko

7 dana

3.

Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja

Općinsko vijeće Orašje

15 – 30 dana

4.

Provođenje Rješenja Općinskog vijeća – upis u katastar i gruntovnicu

Općina Orašje – katastar;

Općinski sud Orašje – gruntovnica

7 dana

5.

Ishođenje urbanističke suglasnosti*

Općina Orašje – Služba prostornog uređenja i imovinsko – pravnih poslova

7 dana

6.

Ishođenje građevinske dozvole*

Općina Orašje – Služba prostornog uređenja i imovinsko – pravnih poslova

7 dana

Ukupno trajanje

64 – 79 dana

* Uz pretpostavku kompletnosti zahtjeva.