Prirodni i drugi resursi

Ispis

Općina Orašje ima ograničene prirodne resurse, stoga ima posebnu obvezu i odgovornost za njihovo racionalno korištenje.


Obradivo poljoprivredno zemljište

Jedan od glavnih prirodnih resursa na području općine Orašje jest poljoprivredno zemljište. Općina Orašje raspolaže sa ukupno 8 000 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta, od čega se trenutno obrađuje oko 6 000 ha. Poljoprivredno zemljište je pogodno za uzgoj velikog broja kultura, uključujući i proizvodnju ekološki zdrave hrane. Poljoprivredno zemljište karakterizira usitnjenost parcela.

 

Umjerena kontinentalna klima

Pogodna za proizvodnju velikog broja agrarnih kultura, s ravnomjernim rasporedom broja sunčanih dana, padalina i ostalih povoljnih agro – meteoroloških uvjeta.


Pitka i tehnološka voda

Općina Orašje raspolaže dovoljnim količinama pitke vode zadovoljavajuće kvalitete. Također obiluje tehnološkom, disperziranom na čitavom području Općine, pogodnom za sve vrste navodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodnji.


Ljudski potencijal i radna snaga

Općina Orašje raspolaže sa značajnim brojem radne snage, s tradicijom u poljoprivrednoj proizvodnji, metalnoj, tekstilnoj i kemijskoj industriji, te građevinarstvu i prerađivačkoj industriji.


Industrijsko i građevinsko zemljište

Općina Orašje raspolaže s ukupno 140,50 ha industrijskog zemljišta. Od toga je 126,57 ha s pripadajućom infrastrukturom, dok 13,93 ha nema potrebnu infrastrukturu.


Općina ulaže posebne napore za stvaranje uvjeta za mogućnost ulaganja u „Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje.