Gospodarstvo u brojkama

Ispis

 

Broj registriranih pravniih osobaa

Slika 1. Broj registriranih pravnih osoba za vremenski period 2005. - 2009. godina

 

 

Struktura registriranih pravnihosoba

Slika 2. Struktura registriranih pravnih osoba po SKD u 2009. godini

 

Broj registriranih obrtaa

Slika 3. Broj registriranih obrta za vremenski period 2005. – 2009.

 

Ucesce pojedinih tipovaobrta

Slika 4. Učešće pojedinih tipova obrta u ukupnom broju registriranih obrta (2009)

 

Strukturaekonomije

Slika 5. Struktura ekonomije općine Orašje po koncentraciji zaposlenosti (2009)