Opći podaci

Ispis

 

Općinu Orašje karakteriziraju mala poduzeća i manji broj srednjih. Također postoji razvijena obrtnička i poljoprivredna djelatnost.


Najznačajnije djelatnosti na području Općine prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH bile su: trgovina na veliko i malo i održavanje, prerađivačka industrija, transport, skladištenje i komunikacije te građevinarstvo. U ove četiri djelatnosti je registrirano više od ¾ svih registriranih pravnih osoba na području općine Orašje.


Što se pak tiče obrta, u strukturi registriranih obrta dominiraju ugostiteljske radnje, slijede ih trgovačke i zanatske radnje.


Poljoprivrednom proizvodnjom se bavi oko 80% stanovništva Općine, bilo kao osnovnom ili kao dopunskom djelatnošću. Primjetna je postupna supstitucija klasičnih agrarnih kultura (pšenica i kukuruz) u radno – intenzivne kulture (plastenička proizvodnja povrća i proizvodnja voća u voćnjacima). Od ostalih proizvodnji, imamo prisutnu proizvodnju duhana, vrbovog pruća za korparsku proizvodnju, te soje kao osnove za proizvodnju stočne hrane. Također imamo prisutnu stočarsku proizvodnju, od koje je najzastupljenije peradarstvo i svinjogojstvo.


U strukturi zaposlenosti prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH na području općine Orašje dominantno mjesto zauzima trgovina na veliko i malo i održavanje s 22%, slijede javna uprava s 21% (kao posljedica Županijskog središta – administrativni centar), obrazovanje i zdravstvo i socijalni rad sa po 7% (kao posljedica obrazovnog i zdravstvenog centra), transport, skladištenje i komunikacije 6% i prerađivačka industrija 5% od ukupnog broja zaposlenih na području općine Orašje.