Služba za zajedničke poslove

Ispis

 

Služba za zajedničke poslove obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zajedničkih poslova za Općinski organ uprave; izrada prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; pokretanje postupaka i praćenje realizacije ugovora o javnim nabavama opreme i potrošnog materijala za potrebe rada Općinskog organa uprave (sve nabave zajedničke potrošnje); vođenje evidencije u skladištu uredskog i potrošnog materijala za potrebe Općinskog organa uprave; osiguravanje pravovremene narudžbe materijala i opreme od dobavljača; obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Općinsko vijeće u suradnji s tajnikom Općinskog vijeća; uređivanje i objavljivanje akata Općine i izdavanje „Službenog glasnika Općine Orašje“; planiranje, organiziranje i kontroliranje tekućeg održavanja zgrade i drugih poslovnih prostorija Općinskog organa uprave (napajanje električnom energijom, sustav centralnog grijanja, instalacije vodovoda i kanalizacije, sustav i oprema protupožarne i tehničke zaštite, sustav klimatizacije i ventilacije; organiziranje i vršenje prijevoza službenim vozilima i održavanje službenih vozila; otprema pošte putem dostavljača; organiziranje i održavanje zgrade i drugih poslovnih prostora; usluživanje napitcima; održavanje čistoće; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik Općinskog načelnika za zajedničke poslove: Rizama Tukulj

Telefon: 031 712 322 lok. 213