Izvješća

Ispis

Zamjena rasvjetnih tijela na području Općine Orašje

Postavljanje ivičnjaka u Franjevačkoj ulici u Donjoj Mahali

Kićenje i uređenje grada za blagdane

Nabava lož ulja za grijanje

Nabava i montaža nadstrešnice za autobusno stajalište u MZ Orašje i sanacija postojećih nadstrešnica

Zamjena stolarije (ulaznih vrata) na stanovima u vlasništvu Općine Orašje

Nabava goriva za vozila

Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama-Teretno vozilo sa priključcima

Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže

Redovno održavanje asfaltiranih cesta

Nabava plina za grijanje na Carinskom terminalu

Zimsko održavanje lokalnih cesta i Carinskog terminala

Izrada Elaborata geodetskog i hidrografskog snimanja obale, inundacije, nasipa i profila rijeke Save

Nabava opreme za školu

Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama - teretno vozilo sa priključcima

Usluge odvoza organskog otpada

Izgradnja ceste u JUG-u II (33. i 35. ulica) - DODATNI RADOVI

Nabava granita

Sanacija i čišćenje spomen obilježja

Nabava LED svejtiljki - DODATNA NABAVA

Nabava vatrometa za otvaranje manifestacije Dani Hrvatskog filma Ivo Gregurević

Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe

Asfaltiranje platoa i staza na groblju u MZ Kopanice i rampa "Basucka" u Donjoj Mahali

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste u Matićima "Medvača"

Izrada glavnog projekta izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala

Izrada skulpture lika Ive Gregurevića

Catering za vožnju glumaca skelom - Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević

Izvođenje radova na izgradnji platoa za autobusna stajališta

Usluge čišćenja poslovnih i stambenih objekata

Sanacija poslovnog prostora općine Orašje

Zamjena rasvjetnih tijela na području općine Orašje

Sanacija dijela krova na zgradi u Osmoj ulici

Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala - DODATNI RADOVI

Asfaltiranje parkirališta kod samostana Tolisa

Prijevoz učenika

Izrada glavnog projekta za izgradnju pješačke staze u Donjoj Mahali

Nabava ulazne rampe za Carinski terminal

Nabava robe široke potrošnje

Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala

Izvođenje radova na objektima MZ Kopanice i Lepnica

Održavanje programa DataNova

Nabava opreme za sanaciju sanitarnog čvora u zgradi MZ Lepnica

Nabava uredskog materijala i pribora

Vršenje tiskarskih usluga

Printanje naknadnih prijavnih listova

Nabava autoguma i akumulatora i ugradnja istih

Zamjena rasvjetnih tijela

Orezivanje drvoreda platana u Orašju

Nabava tonera za printere i kopirne aparate

Nabava cvijeća, svijeća i vijenaca

Rekonstrukcija dijela XIV ulice

Izgradnja ceste u JUG-II (33. i 35. ulica)

Izrada izmene i dopune Urbanističkog plana Orašje

Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju groblja u naseljenom mjestu Bok

Nabava LED svjetiljki

Uređenje groblja u naseljenom mjestu Bok

Nabava polica za arhivu

Izgradnja parkinga Kostrč - Donja Mahala

Uređenje prostora oko Centra za poduzetništvo Orašje

Pružanje bankarskih usluga

Košenje trave i korova u PZ Dusine

Sanacija ulaza u Carinski terminal

Nabava ploča za obilježavanje ulica i kućnih brojeva

Nabava računalne opreme za rad službi

Uklanjanje dijelova objekata sa javne površine

Izgradnja spojnih mjesta za priključke na naovizgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

Nabava automobila za potrebe civilne zaštite

Nabava opreme za potrebe operativnog djelovanja u prirodnim nesrećama (automobil)

Izrada glavnog projekta za izgradnju dijela 24. ulice u Orašju (spoj sa 36-om ulicom)

Nabava klima uređaja za urede

Baždarenje i servis kolske vage

Pružanje usluga tehničke zaštite objekta na Carinskom terminalu

Korištenje internet izdanja službenih glasila

Izgradnja septičkih jama i priključaka na kanalizaciju za objekte u sklopu Programa oporavka od poplave

Rekonstrukcija šalter sale

Uređenje poslovnih prostorija za arhivu

Izvođenje radova na rekonstrukciji poslovnih prostorija za UIO/UNO

Izrada GP rekonstrukcije poslovnih prostorija za UIO/UNO

Čišćenje i ravnanje zemljišta

Nabava licence za antivirusni program

Sadnja drvoreda i orezivanje

Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela XIV ulice u Orašju

Nadzor nad izvođenjem radova završetka izgradnje objekta vrtić "Pčelica" u Orašju

Uređenje građevinskog zemljišta za zgradu socijalnog zbrinjavanja

Izgradnja javne rasvjete u PZ Dusine

Hitna sanacija javne rasvjete

Rekonstrukcija dijela XIV ulice

Nabava opreme za urede

Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju - II faza

Nabava lož ulja

Nabava goriva za vozila

Uređenje mjesnog groblja u Kostrču

Nabava pijeska za groblja

Uređenje drvoreda

 

Sanacija i proširenje kolektora

Demontaža i montaža svjetiljki javne rasvjete

Nabava sredstava za zaštitu za provedbu Lokalnih izbora 2020.godine

Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama

Isporuka i montaža silosa

Redovno održavanje horizontalne signalizacije

Sanacija divljih deponija

Pružanje usluga kreiranja i provedbe programa poslovnog savjetovanja za MSP

Nabava autoguma sa ugradnjom

Nabava robe široke potrošnje

Nadzor nad projektom "ORADA"

Servisiranje računalne opreme

Nabava tonera

Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana

Nabava sredstava za održavanje higijene

Servisiranje i održavanje službenih automobila

Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže

Vršenje tiskarskih usluga

Nabava uredskog materijala

Redovno održavanje asfaltiranih cesta

Izgradnja temelja i temeljne ploče za silose

Održavanje programa DataNova

Nadzor nad izvođenjem radova u PZ Dusine

Pružanje bankarskih usluga

Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe

Nabava dodatne opreme na specijalno vozilo

Nabava sredstava i opreme za civilnu zaštitu

Izgradnja vodovodne mreže u PZ Dusine

Izgradnja javne rasvjete u PZ Dusine

Izgradnja ceste u PZ Dusine

Razvoj i unapređenje službene web stranice sa modulom za dijasporu i uspostavu e-matičara

Dizajn i izrada promotivnog materijala

Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe

Košenje trave i korova u PZ Dusine

Izgradnja makadamske ceste "Banovićka" u Kostrču

Izgradnja spojnih mjesta na vodovodnu mrežu

Redovno održavanje javne rasvjete

Pružanje usluga tehničke zaštite na Carinskom terminalu

Baždarenje kolske vage na carinskom terminalu

Izrada Elaborata uštede javne rasvjete na području općine Orašje

Nabava hrane-obroka za osobe u karantenu zbog kršenja samoizolacije

Nabava licence za antivirusni program

Nabava robe za potrebe civilne zaštite

Nabava i montaža nadstrešnice za autobusno stajalište u MZ Oštra Luka

Izrada Glavnog projekta parkinga OŠ i dječjeg vrtića

Nabava i ugradnja lampi javne rasvjete

Izrada glanog projekta zgrade na carinskom terminalu

Izgradnja cestovne infrastrukture na području općine Orašje u MZ: Donja Mahala, Bok, Vidovice,Ugljara, Kostrč i Bukova Greda

Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom

Kićenje i uređenje grada

Sanacija krova kotlovnice

Saniranje kapele i ograde groblja Staro selo Bok

XXXXX 2019

Održavanje softvera za financije

Izgradnja pristupa prema distributivnom centru za povrće

Optimizacija idejnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada na lokaciji Dusine

Izvođenje radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac

Nabava opreme za automatizaciju Parking službe

Usluge odvoza organskog otpada

Izrada priključaka za kanalizaciju za nove objekte u sklopu programa oporavka od poplave

Izgradnja septičkih jama za nove objekte u sklopu Programa oporavka od poplave

Nabava uredskog ormara

Izgradnja priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u stambenom naselju Jug II u Orašju (stambena zgrada socijalnog stanovanja-25 stanova)

Nabava lož ulja za grijanje

Nabava goriva za vozila

Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe

Nabava i montaža nadstrešnice za autobusno stajalište u MZ Oštra Luka

Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje-konkurentski

Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje

Izrada glavnog projekta rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnju autobusnog stajališta na dijelu regionalne ceste RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac

Nabava robe široke potrošnje

Izrada glavnog projekta izgradnja ceste u Jugu II

Izrada glavnog projekta rekonstrukcija dijela III. ulice u Orašju

Nabava i isporuka pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje

Nabava ljestava za Carinski terminal

Nabava uredskih stolica

Popravka kontejnera za smeće na Carinskom terminalu

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela regionalne ceste RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac

Nabava uredskog materijala i pribora

Vršenje tiskarskih usluga

Nabava tonera za printere i kopirne aparate

Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana za potrebe Općine Orašje

Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača, računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje

Nabava auto guma i akumulatora za potrebe Općine Orašje

Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade Općine Orašje

Izrada glavnog projekta: Sanacija ulica na području grada Orašja

Izrada glavnog projekta rekonstrukcija ceste u PZ Dusine

Izrada glavnog projekta: Asfaltiranje ulica uz sufinanciranje građana

Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova

Izgradnja autobusnog stajališta na dijelu regionalne ceste RC 463 u MZ Donja Mahala

Redovno održavnje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje

Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže

Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje

Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje

Popravka rasvjete na Carinskom terminalu u Orašju

Malčiranje korova i šiblja u JUG II (za parcelaciju)

Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje

Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje

Pružanje bankarskih usluga

Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje

Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu

Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje

Nabava kontejnera za smeće za Carinski terminal

Održavanje programa DataNova

Nabava računalne opreme za rad službi

Isporuka namještaja i opreme za rad službi

Isporuka licence za anti-virusni program

Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje)

Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju

Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila na području općine Orašje

Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana

Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ)

Izgradnja ceste u Boku-Poljice

Usluge bojanja uredskih prostorija

Nabava digitalnog radio sustava

Izvođenje radova na sanaciji

Izrada projekta uspsotave Adresnog registra

Nabava i ugradnja rasvjetnih tijela

Kićenje i uređenje grada

Rekonstrukcija dijela XI. ulice u Orašju

Izgradnja ceste u Jugu II i pristupne ceste hladnjači

Izvođenje radova na renoviranju sanitarnih čvorova

Izrada dokumenta procjene ugroženosti od požara za područje općine Orašje

Uređenje vodocrpilišta Kostrč

Usluge odvoza organskog otpada

Nabava kuhinje za zgradu Općine Orašje

Stručni nadzor nad izvođenjem radova Rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju

Nabava lož ulja za grijanje

Nabava opreme za rad službi

Rekonstrukcija ceste i parkinga prema MI PRIMA VIP - I faza

Nabava robe široke potrošnje

Rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju

Nabava i isporuka pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje

Izrada glavnog projekta za asfaltiranje ulice Ugljari uz sufinanciranje građana

Nabava opreme za sanaciju sanitarnih čvorova u zgradi Općine

Isporuka i montaža aparata za kavu

Nabava goriva za vozila 2018.

Prijevoz učenika u školskoj 2018/2019. godini - 1

Prijevoz učenika u školskoj 2018/2019.godini

Nabava uredskog materijala

Vršenje tiskarskih usluga

Servisiranje računalne opreme i klima uređaja

Demontaža i montaža svjetiljki

Nabava autoguma i akumulatora

Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana

Servisiranje i doržavanje službenih automobila s ugradnjom dijelova

Nabava tonera za printere i kopirne aparate

Nadzor nad izvođenjem radova za program obnove od poplave FERP - IV FAZA

Izrada glavnih projekata za program obnove od poplava FERP

Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala

Rekonstrukcija krova na zgradi OŠ Oštra Luka-Bok

Rekonstrukcija ulice Sportske u Matićima

Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije

Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije

Redovno održavanje javne rasvjete

Redovno održavanje asfaltiranih cesta

Nabava opreme za provođenje programa javnih radova

Pružanje bankarskih usluga

Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine

Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Sportske ulice u Matićima

Izgradnja priključka hladnjače za voće na vodovodnu mrežu

Popravak kolske vage na Carinskom terminalu

Nabava računalne opreme

Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže

Isporuka i montaža klima uređaja

Nabava licence za antivirusni program

Pružanje usluga baždarenja kolske vage na Carinskom terminalu Orašje

Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje

Izrada elektroinstalacija za semafor i koševe u Sportskoj dvorani u Orašju

Nabava kompjuterske opreme 

 

***

Nabava putničkog motornog vozila za službenu upotrebu

Ponovna izgradnja hrama sv. velikomučenika Georgija

Rekonstrukcija ceste Vidovice - Draganovci - Orašje

Sanacija divlje deponije

Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta

Nabava i ugradnja opreme

Prijevoz učenika na području Općine Orašje za školsku 2017./2018. godinu - LOTOVI 3 i 7 

Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice (dionica II)

Izrada glavnog projekta ceste u Boku - Poljice

Nabava računara i opreme

Prijevoz učenika na području Općine Orašje za školsku 2017./2018. godinu - LOTOVI 1, 2, 4, 5 i 6

Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice

Izrada glavnog projekta sanacije ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje)

Kićenje i uređenje grada

Nabava računalne opreme za Carinski terminal

Zimsko održavanje lokalnih cesta

Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje

Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada organskog porijekla

Obilježavanje Carinskog terminala - tiskarske usluge

Dodatne usluge prijevoza učenika na području općine Orašje za školsku 2016./2017. godinu

Održavanje programa DocuNova 2.0 i Datanova

Nabava lož ulja za grijanje

Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje

Izgradnja ceste u Matićima (Mitrovićka)

Nabava ručnog paletara

Nabava paletnih regala

Nabava odjeće za djelatnike

Nabava robe široke potrošnje

Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje

Izrada glavnog projekta za izgradnju hibridnog fotoelektričnog sustava grijanja i pripreme  sanitarne vode solarnim kolektorima

Krčenje šiblja i grmlja u mini zoni poduzetništva

Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje

Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje

Redovno održavanje javne rasvjete

Nabava goriva za vozila

Nabava uredskog materijala i pribora

Isporuka tiskarskih usluga 

Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača, računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje

Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom

Priključak na električnu mrežu jumbo i digitalnog bilboarda

Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ulica: Bana Jelačića u Oštroj Luki, Bana Jelačića u Vidovicama i ceste Vidovice - Draganovci

Izrada glavnog projekta za program obnove od poplava - FERP (III faza)

Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana

Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala

Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova

Nabava tonera za printere i kopirne aparate

Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje

Čišćenje parcele "Moto Kampa" u zoni poduzetništva i parcele "Mitrovićka" u Matićima

Izrada glavnog projekta distributivnog centra za povrće

Izrada glavnog projekta hladnjače za voće

Nabava i isporuka opreme za provođenje programa javnih radova općine Orašje

Nabava i isporuka za pripadnike vatrogasnih postrojbi

Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje

Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže

Pružanje bankarskih usluga

Nabava kompjutera

Nabava licence ESET NOD32 

***

PRAĆENJE PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINE ORAŠJE - 2016. GODINA

***

Nabava viljuškara

Nabava i isporuka paletnih regala

Dodatni radovi na rekonstrukciji dijela 8. ulice u Orašju - I faza

Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje

Nabava, isporuka i ugradnja - montaža kolske vage 

Nabava agregata

Nabava i distribucija pijeska za potrebe MZ-a na području općine Orašje

Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada organskog porijekla

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji sustava kanalske mreže za odvodnju oborinskih voda u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje

Dodatni radovi na izgradnji I faze kanalizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)

Rekonstrukcija sustava kanalske mreže za odvodnju oborinskih voda u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje

Održavanje programa DocuNova 2.0 i DataNova

Asfaltiranje ulica u MZ Tolisa

Dizajn, izrada i postavljanje jumbo i digitalnog bilborda

Dizajn, izrada i tiskanje promotivnog materijala

Nabava i ugradnja lampi u objektu sportske dvorane

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije dijela Osme ulice u Orašju - I faza

Izrada aplikacije "Virtualna šetnja za Poduzetničku zonu Dusine Orašje"

Izrada javnih priznanja

Izgradnja ceste u Jugu II - Osma ulica u Orašju

Rekonstrukcija dijela Osme ulice

Nabava kompjuterske opreme

Sanacija divljih deponija

Čišćenje šiblja i grmlja

Proširenje javne rasvjete

Proširenje vodovodne mreže: dionica Draganovci - KPZ Orašje

Pružanje usluga linijskog prijevoza putnika na relaciji Oštra Luka - Bok - Tolisa - Donja Mahala - Orašje

Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2016./2017. godini

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje Doma kulture u Tolisi

Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije ulica: Radničke u Oštroj Luki, Podbarja u Donjoj Mahali, Ribarske u Boku i ulice u Jenjiću

Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste u Boku - ulica Filipovići

Izrada revidiranog glavnog projekta Doma kulture u Tolisi

Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje

Dodatni radovi na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice

Rekonstrukcija dijela Osme ulice (od Treće do Pete)

Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta

Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje

Radovi na rušenju i uklanjanju objekata na neizgrađenom građevinskom zemljištu

Izgradnja kanalizacije i sustav prijenosa za naseljena mjesta Ugljara i Donja Mahala

Dodatni radovi na rekonstrukciji zgrade Općine Orašje

Pružanje usluga linijskog prijevoza putnika

Nabava prijenosnog računala

Izgradnja (proširenje) javne rasvjete

Nabava i ugradnja natrijevih lampi javne rasvjete

Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice

Pružanje bankarskih usluga

Izgradnja sportske dvorane - ugradnja elektroinstalacija

Izgradnja sportske dvorane - ugradnja hidroinstalacija

Nabava računalne opreme

Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže

Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje

Nabava i ugradnja vanjske stolarije na školsko sportskoj dvorani

Nabava lož ulja za grijanje

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje sportske dvorane - ugradnja instalacija

Stručni nadzor nad izvođenjem radova nabave i ugradnje vanjske stolarije za školsko sportsku dvoranu u Orašju

Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje I faze kanalizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)

Nadogradnja postojeće pokretne rampe u objektu Carinskog terminala u Orašju

Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje

Nabava robe široke potrošnje

Izrada Investicijsko-tehničke dokumentacije i Okolišne dokumentacije (uvjeti za urbanističku suglasnost) za projekt "Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada u općini Orašje"

Nabava licence za antivirusni program

Sanacija cesta oštećenih izgradnjom kanalizacijske mreže

Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje

Izrada glavnih projekata za sanaciju lokalne infrastrukture za projekt hitnog oporavka od poplava - FERP (II faza)

Održavanje softvera Registar imovine

Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala

Nabava tonera za pisače i fotokopirne aparate

Nabava vijenaca i cvijeća

Nabava robe za unutarnje opremanje

Nabava goriva za vozila

Servisiranje i održavanje računalne opreme i klima uređaja

Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom

Servisiranje i održavanje službenih automobila

Nadogradnja postojećeg video nadzornog sustava u objektu Carinskog terminala u Orašju 

Rekonstrukcija zgrade Općine Orašje

Izgradnja I faze kanalizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)

Isporuka tiskarskih usluga

Nabava uredskog materijala i pribora

Redovno održavanje javne rasvjete

Rekonstrukcija crpne stanice kanalizacije

***

PRAĆENJE PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINE ORAŠJE - 2015. GODINA

***

Dopuna sistema antifrizom

Nabava softvera za automatizaciju uredskog poslovanja (registar imovine)

Instalacija spremnika za plin

Izgradnja javne rasvjete u Jugu I i proširenje javne rasvjete po mjesnim zajednicama

Nabava sredstava i opreme za potrebe civilne zaštite

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela glavnog objedskog kanala

Rekonstrukcija dijela glavnog objedskog kanala

Asfaltiranje ulice u Tolisi - Lovrića sokak

Asfaltiranje ulica u MZ Kostrč

Izgradnja makadamske ceste u stambenom naselju Jug II

Zimsko održavanje lokalnih cesta

Obnavljanje i stavljanje u funkciju gravitacijskog ispusta

Nabava i distribucija pijeska za potrebe groblja u MZ-a

Pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu konferencije "Predstavljanje investijskih potencijala Općine Orašje"

Čišćenje šiblja i grmlja na kanalskoj mreži

Stručni nadzor na izvođenju radova adaptacije Doma kulture u Vidovicama

Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ceste Lepnica-Vidovice, ceste Bijelići u Kopanicama i sanacije ekonomskog dvorišta ZZ "Agroobjeda" Vidovice

Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije cesta u Oštroj Luki i Bukovoj Gredi

Izrada Glavnih projekata za sanaciju lokalne infrastrukture na području općine Orašje za projekt hitnog oporavka od poplava - FERP

Rekonstrukcija trotoara Treće ulice u Orašju - sjeverna strana

Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta

Održavanje Datanova programa i pristupa jedinstvenom Centralnom Matičnom Registru (CMR) Federacije BiH

Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje

Izrada Glavnog projekta šetališta na savskom nasipu od križanja sa Šestom ulicom do rampe u Ugljari

Nabava telefona za potrebe Parking službe Općine Orašje

Prijevoz učenika na području Općine Orašje za školsku 2015./2016. godinu

Nabava i ugradnja analognog video-nadzornog sustava

Adaptacija zgrade Općine Orašje

Asfaltiranje Kudim puta u Ugljari

Izrada Glavnog projekta ulica na Jugu II u Orašju

Izrada Glavnog projekta ulice Filipovići u Boku

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela Četrnaeste ulice u Orašju (od Druge do Trinaeste ulice)

Nabava uredskog materijala i pribora

Nabava servera

Nabava, isporuka i montaža uredske opreme u zgradi Općine Orašje

Nabava polovnog motornog vozila

Nabava računalne opreme

Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i Terminala

Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije

Bojanje istočne fasade na zgradi Općine Orašje

Redovno održavanje neasfaltiranih cesta na području općine Orašje

Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu mrežu

Dezinsekcija-eradikacija komaraca na području općine Orašje

Izgradnja javne rasvjete u Trećoj i Drugoj ulici u Orašju

Redovno održavanje javne rasvjete

Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije

Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje

Vršenje tiskarskih usluga

Nabava naftnih derivata (goriva za vozila i lož ulja)

Nabava robe široke potrošnje

Nabava i ugradnja urbane opreme

Nabava i ugradnja sobnih vrata u zgradi Općine

Uređenje građevinskog zemljišta kod mosta (čišćenje divlje deponije)

Čišćenje kanala i zemljišta uz kanal u Orašju 

Održavanje programa DocuNova 2.0

Nabava licence za antivirusni program

Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom

Servisiranje i održavanje službenih automobila

Dodatni radovi na izgradnji krovišta Sportska dvorana u Orašju

Demontaža neispravnog i ugradnja novog kotla peći za centralno grijanje te isporuka uljnog plamenika peći za centralno grijanjeentralno grijanjeentralno grijanje

Isporuka peći za centralno grijanje na lož-ulje