Javne ustanove čiji je osnivač Općina Orašje

Kultura

Kultura
J.U. “Centar za kulturu Orašje” Orašje

Osma ulica br. 3 76270 Orašje

Tel: 031 712 748

Ravnateljica: Sanja Pejić

 

Socijalno

Socijalno
J.U. “Centar za socijalni rad” Orašje

Treća ulica br.36 76270 Orašje

Tel: 031 712 020

Ravnateljica: Laura Martinović 

 

Vrtic

Vrtic
J.U. Dječji vrtić “Pčelica” Orašje

Jedanaesta ulica br.4 76270 Orašje

Tel: 031 712 802

Ravnateljica: Dijana Živković, v.d. 

 

Zdravlje

Zdravlje
J.U. “Dom zdravlja Orašje” Orašje

Treća ulica br.4 76270 Orašje

Tel: 031 712 706

Ravnatelj: Ivan Benković