Usvojena Strategija razvoja Općine Orašje do 2027. godine

Ispis
Objavljeno Srijeda, 22 Prosinac 2021

VIjece7.21

VIjece7.21
Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 22.12.2021. godine u Kino dvorani Orašje s usvojenim dnevnim redom od 14 točaka. Prije usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 10 sjednice Općinskog vijeća, vijećničkih pitanja

i inicijativa, novi vijećnik SDA Nesad Tokalić dao je svečanu izjavu o preuzimanju prava i dužnosti, nakon što je ranije na to mjesto podnio ostavku Miralem Puran.

Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu, Proračun je smanjen s 8.135.000,00 na 7.366.300,00 maraka.

Nakon rasprave vijećnici su usvojili Integriranu Strategiju lokalnog razvoja općine Orašje 2021.-2027. godina. Strategija predstavlja multisektorski strateški dokument kojim se definiraju javne politike i integralno usmjerava razvoj općine Orašje. Vizija razvoja općine Orašje ostvarit će se kroz tri strateška cilja, razrađena u 8 prioriteta i 22 mjere. Sadržajni dijelovi dokumenta su i indikativni Proračun i financijski okvir za realizaciju Strategije kao i indikatori za mjerenje stupnja njenog ostvarenja

U sektoru ekonomskog razvoja, fokus i okosnica razvoja biti će na jačanju poduzetničke infrastrukture i konkurentnosti gospodarskih subjekata, ali i jačanju kapaciteta poljoprivrede kao jedne od okosnica gospodarskog razvoja općine Orašje. Strategija se u ekonomskom razvoju fokusira i na razvoj turističke ponude i turističkih kapaciteta u funkciji razvoja gospodarstva dok će poseban aspekt biti i na jačanju kapaciteta lokalne samouprave i planske osnove koja treba odgovoriti izazovima budućeg razvoja.

U sektoru društvenog razvoja, Strategija se fokusira na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti, jača društvenu koheziju i solidarnost, osigurava bolju socijalnu uključenost, brigu i zaštitu svih stanovnika. Kroz aktivnosti na unapređenju oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, kulture i sigurnosti, doprinijeti će se razvijenom, inkluzivnom i prosperitetnom društvenom sektoru sa jednakim pravima za sve građane.

U oblasti održivog upravljanja okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, Strategija se koncentrira na unapređenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, modernizacije prometne i komunalne infrastrukture što je u konačnici u funkciji osiguranja izbalansiranog sa infrastrukturnim razvojem.

Strategija je pripremljena u okviru provedbe Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS), komponenta 4. Inicijativa za jačanje kapaciteta novoizabranih načelnika/gradonačelnika,  koji financira Vlada Švedske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Odlukom o planu parcelacije neke katastarske čestice su spojene, a neke razdvojene u svrhu privođenja trajnoj namjeri.

Kroz pet rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištima u Matićima koje je Općinsko vijeće usvojilo, korisnici će kupovinom predmetnih zemljišta moći legalizirati izgrađene objekte.

S obzirom na to da jednom članu Općinskog izbornog povjerenstva ističe sedmogodišnji mandat, Vijeće je Odlukom o raspisivanju Javnog natječaja odlučilo raspisati natječaj, a u Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovalo: Gabrijelu Martinović Dominković, Iliju Baotića i Andrijanu Dujmenović.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica razriješeni su zbog isteka mandata, a za nove imenovani: Katica Baotić, Ivan Filipović, Dijana Krištić, Kristina Živković i Vesna Vincetić.

Za nove članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje imenovani su Mara Dabić i Lejla Džafić, a za mjesto ispred reda osnivača od Povjerenstva za provedbu natječaja tražena je dorada prijedloga.

Četrnaestom točkom dnevnog reda odnosno izborom dopredsjednika Općinskog vijeća Alena Aljukića završena je 11 sjednica.

Vijece 11 2