Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 20 Prosinac 2021

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1604/21

Orašje, 14. 12. 2021.godine

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 22. prosinca 2021. godine (srijeda) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u kino dvorani u Orašju

                                   

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Integrirane Strategije lokalnog razvoja općine Orašje 2021- - 2027. godine,
 5. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
 6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Mijo Mamić),
 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Marko Mamić),
 8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Marinko Oršolić),
 9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ivo Mamić),
 10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Đuro Mamić),
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje,
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje.

PREDSJEDNIK

Stanko Vincetić