Održan prvi sastanak Partnerske grupe za razvoj općine Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 10 Studeni 2021

PartnerskaGrupa1

PartnerskaGrupa1
U dvorani Općinskog vijeća Orašje, 8. studenog, održan je prvi sastanak Partnerske grupe za razvoj Općine Orašje, savjetodavnog tijela sastavljenog od predstavnika institucija/ organizacija iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, gospodarskih subjekata i građana s područja općine Orašje, koji svojim kapacitetom i zainteresiranošću mogu doprinijeti u procesu pripreme Strategije razvoja općine Orašje period od 2021. do 2027. godine. Strategija razvoja općine Orašje za period od 2021. do 2027. godine predstavlja integrirani, multisektorski strateški dokument kojima se definiraju javne politike i usmjerava cjelokupni razvoj općine. Nositelj izrade Strategije je Općinski razvojni tim, a u pripremi su sudjelovala i četiri radna tijela, kao i Partnerska grupa kao savjetodavno tijelo. Koordinatorica Općinskog razvojnog tima, Andrijana Dujmenović, zahvalila se članovima koji su prisustvovali sastanku čije je tema bila „Predstavljanje nacrta Strategije razvoja općine Orašje za period od 2021. do 2027. godine, te je podsjetila da je proces izrade ovog dokumenta započeo u veljači ove godine, donošenjem Odluke Općinskog vijeća Orašje, te je pozvala članove na aktivno uključivanje u prezentaciju. Nacrt Strategije predstavio je prof. dr. Bahrija Umihanić, konzultant angažiran na njenoj izradi od strane Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP). U svojoj prezentaciji,  gosp. Umihanić predstavio je faze pripreme: izradu strateške platforme, određene prioritete i mjere, definirane strateške prioritete, viziju razvoja i strateške fokuse općine, usklađivanje sa strateškim dokumentima viših nivoa vlasti, indikativni financijski okvir, okvir za provedbu, praćenje, implementaciju i evaluaciju dokumenta. Na kraju sastanka, koordinatorica Općinskog razvojnog tima, upoznala je prisutne da je nacrt Strategije razvoja općine Orašje trenutno u procesu javnih konzultacija, te da svi zainteresirani imaju priliku iznijeti svoje primjedbe, sugestije i prijedloge, a iste će moći dostaviti i u pisanoj formi do 14. studenog na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili u šalter Sali općine.

Tehnička i financijska pomoć za izradu Strategije razvoja, osigurana je u okviru Projekta unapređenje efikasnosti lokalnih usluga u BiH (PIPLS), koji primarno financira Vlada Kraljevine Švedske, a sufinancira i provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

PartnerskaGrupa2

PartnerskaGrupa2