Direktorica za Politička pitanja Vijeća Europe u Orašju

Ispis
Objavljeno Utorak, 05 Listopad 2021

Vijece Europe u Orasju

Vijece Europe u Orasju
Predstavnica Vijeća Europe - direktorica za Politička pitanja Anna Capello boravila je u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini i tom prilikom posjetila je Općinu Orašje gdje ju je na radni sastanak primila Ruža Nedić, tajnik općinskog

organa uprave. Na sastanku su bili prisutni i predstavnici Opštine Donji Žabar iz Republike Srpske, a tema razgovora bila je iniciranje aktivnosti i podrška projektima međuopćinske suradnje u okviru Programa za građenje povjerenja kojeg provodi Vijeće Europe. Dogovoreno je da će se do narednog sastanaka predstavnika Općina Orašje i Donji Žabar definirati koji bi to mogao biti projekt međuopćinske suradnje.