Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) u Neumu

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 04 Listopad 2021

Savez u Neumu

Savez u Neumu
Članovima Skupštine Saveza općina i gradova FBiH - načelnicima i gradonačelnicima se u uvodnom obraćanju u Neumu obratio predsjedavajući Skupštine Saveza Faris Hasanbegović, predsjednik Predsjedništva

Ivan Vukadin, Vesna Travljanin direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH, te Mario Vignjević predstavnik Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini koji je naglasio važnost i značaj Saveza općina i gradova FBiH, kao i podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH u jačanju rada Saveza kao predstavnika jedinica lokalne samouprave u FBiH. U tematskom dijelu Skupštine, uvodničar Enver Išerić, direktor Zavoda za javnu upravu pri Federalnom ministarstvu pravde s prisutnima je razgovarao o primjeni Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i značaju za jedinice lokalne samouprave. Zaključeno je da ministarstvo u suradnji sa Savezom radi na usuglašavanju zajedničkih stavova po pitanju mogućih izmjena Zakona. Na Skupštini su jednoglasno usvojeni izvještaji o radu Saveza općina i gradova FBiH i izvještaj direktora Saveza općina i gradova FBiH.

Tijekom radnog dijela Izborne skupštine, izabrani su novi predstavnici tijela i organa Saveza općina i gradova FBiH, tako je gospodin Suad Huskić izabran za predsjedavajućeg Skupštine Saveza, gospodin Smiljan Vidić za zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, gospodin Hamdo Ejubović za predsjednika Predsjedništva Saveza, a gospodin Mladen Mišurić Ramljak za zamjenika predsjednika, a čije funkcije će se rotirati nakon dvije godine.

Novo rukovodstvo Saveza u svojim obraćanjima prisutnima naglasili su potrebu za jedinstvenim stavovima članica u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave pred višim nivoima vlasti. Načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić izabran je u Komisiju za međunarodne veze, suradnju i europske integracije Saveza.