Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak

Ispis
Objavljeno Petak, 01 Listopad 2021

Popisivaci

Popisivaci
Federalni zavod za statistiku obavijestio je da će se, počevši od 01.10.2021. godine do 22.10.2021., uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine

za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH, a samim time i na području općine Orašje provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni, a anketu će provoditi akreditirani anketari. Općina Orašje moli stanovnike općine Orašje koji budu obuhvaćeni ovom anketom da odgovore anketarima na postavljenja pitanja.