Općinsko vijeće Orašje donijelo rebalans Proračuna Općine Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 10 Rujan 2021

VIjece 8.21

VIjece 8.21
Osma sjednica Općinskog vijeća održana je u Kino dvorani Orašje s usvojenim dnevnim redom od devet točaka jer je predlagatelj povukao dvije točke zbog dorade. Po ustaljenom redu usvojen je Zapisnik sa 7. sjednice,

vijećnici su postavljali pitanja i podnosili inicijative, a zatim pristupili raspravi o Izvršenju Proračuna Općine Orašje za prvih šest mjeseci koji je na kraju rasprave zaključkom usvojen. Usvojeno je i izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve Proračuna također za prvih šest mjeseci ove godine.

Rebalansom Proračuna uvećani su prihodi i primici za 176.000,00 KM pa sada Proračun iznosi 8.135.000,00 KM, a za istu svotu od 176.000,00 KM uvećani su rashodi i izdaci.

Vijećnici su usvojili i dva prijedloga odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja u katastarskim općinama Orašje, a zatim i prijedlog Odluke o prijenosu osnovnog sredstava putničkog automobila iz vlasništva Općine Orašje u vlasništvo Javnog poduzeća Komunalac.

Na kraju sjednice usvojeno je i Izvješće o radu Doma zdravlja Orašje za 2020. godinu.