Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 02 Rujan 2021

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1061/21

Orašje, 02.9. 2021.godine

                Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 9. rujna 2021. godine (četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

                                               

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za period 01.01.-30.06.2021. godine
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće pričuve Proračuna Općine Orašje za period 01.01.-30.06.2021. godine
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu
 6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi umirovljenika -penzionera općine Orašje
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č. br.1049)
 8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č. br.284)
 9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č.br.880/11)
 10. Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnog sredstva
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2020. godinu

 

Predsjednik 

Stanko Vincetić