Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 21 Srpanj 2021

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-869/21

Orašje, 15.07.2021.godine

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 22. srpnja 2021. godine ( četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -31.03. 2021. godine,
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javog interesa za izgradnju pristupne ceste i parkinga za Staro groblje u Vidovicama,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
 6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju iz posjeda,
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Komunalac” d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzorog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor prijavljenih kandidata na listu stručnih osoba za imenovanje Općinskog povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Vijeća za sigurnost prometa na području Općine Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih priznanja,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Etičkog odbora,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo Općine Orašje” d.o.o. za 2020. godinu,

Predsjednik

Stanko Vincetić