Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 07 Lipanj 2021

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-687/21

Orašje, 02.06.2021.godine

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 10. lipnja 2021. godine ( četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine,
 4. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje na području općine Orašje za 2021. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije i indikativnog financijskog okvira revidirane Strategije razvoja općine Orašje za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
 7. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva,
 8. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u k.o. Donja Mahala II,
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu postavljanja kabela za izgradnju zgade za socijalno neprofitno stanovanje,
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora OŠ Orašje u Orašju,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje za 2020. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalac d.o.o. Orašje za 2020. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU Dječji vrtić Pčelica Orašje za 2020. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU Centar za kulturu za 2020. godinu.

Predsjednik

Stanko Vincetić