Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 23 Travanj 2021

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-478/21

Orašje, 22.04.2021.godine

                Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 29. travnja 2021. godine ( četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Viječnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o cijeni prikupljanja i odvoza otpada,
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje i Nadzornog odbora J.P. „Komunalac” d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola na području općine Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije,
 10. Prijedlog Odluke o promjeni upisa,
 11. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na građevinskom zemljištu (više kč),
 12. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljana i posjeda na građevinskom zemljištu (k.č. br 20/4),
 13. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljana i posjeda na građevinskom zemljištu (k.č. br. 40),
 14. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljana i posjeda na građevinskom zemljištu (k.č. br. 48/2)
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za sigurnost prometa na području općine Orašje,
 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola,
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje za 2020. godinu,
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje za 2020. godinu,
 19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za socijalni rad Orašje za 2020. godinu.

Predsjednik 

Stanko Vincetić