Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 12 Ožujak 2021

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-259/21

Orašje, 11.03.2021.godine

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 18. ožujka 2021. godine ( četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Viječnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2020. godinu,
 4. Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o proglašenju Grada Orašje,
 7. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o uspostavljanju Grada Orašje,
 8. Prijedlog Odluke
 9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika Općine Orašje,
 10. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada na području općine Orašje,
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izuzimanju i davanju na korištenje poslovnog prostora "Nova trgovina" Orašje u X ulici, zvanom "Dugački dućan",
 12. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije,
 13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 14. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
 15. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta,
 16. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na zemljištu državne svojine,
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva ulica i trgova na području općine Orašje,
 18. Prijedlog Rješeja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova drugostupanjske komisije u upravnom postupku
 20. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2020. god.,
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2020. godinu,
 22. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2020. godinu.

                                                              Predsjednik Stanko Vincetić