Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 15 Veljača 2021

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-132/21

Orašje, 11.02.2021.godine

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 18. veljače 2021. godine ( četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Viječnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
 6. Odluka
 7. Prijedlog Odluke
 8. Prijedlog Odluke
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje,
 10. Prijedlog Odluke o visini obračuna troškova tehničkog pregleda objekata na području Općine Orašje,
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje 2021-2041. godine,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća LJZU Ljekarna Orašje,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise,
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Obora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline,
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ravopravnost spolova,
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora,
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Predsjednik 

Stanko Vincetić