Prekršaji i kazne

Ispis

 

Korisnik parkirališta čini povredu odredaba općih uvjeta korištenja parkirališta ako:

- ne plati korištenje parkirnog mjesta,
- prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
- koristi parkirnu kartu koja ne odgovara kategoriji parkirališta,
- ne istakne parkirnu kartu sa unutarnje strane vjetrobranskog stakla,
- na parkiralištima vrši popravak i ostavljanje neispravnih ili dotrajalih motornih vozila,
- ne pridržava se horizontalne i vertikalne signalizacije na javnom parkiralištu, zauzme vozilom dva parkirna mjesta i na bilo koji način dovede u zabludu ovlaštenog djelatnika za kontrolu parkiranja.

kazna nalog

kazna nalog

Za navedene povrede, vozač odnosno vlasnik vozila plaća novčanu kaznu u iznosu od 20,00 KM, po dostavljenom nalogu od strane kontrolora naplate parkiranja.

Ukoliko nakon dobivanja naloga za plaćanje novčane kazne, isti se plati u roku od 24 sata od izdavanja naloga za plaćanje novčane kazne, na blagajni Parking službe u zgradi općine Orašje (ured broj 16), novčana kazna iznosi 10 KM.

Ukoliko korisnik parkirališta ne postupi po dostavljenom nalogu, plaća kaznu i dodatne troškove opomene u iznosu od 25,00 KM, te se protiv istog pokreće prekršajni postupak, za koji su propisane novčane kazne u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.