Poslovni inkubator

Ispis

Poslovni inkubator u sklopu Centra za poduzetništvo općine Orašje

Općinsko vijeće Orašje je donijelo Pravilnik o dodjeli na korištenje uredskih prostora poslovnog inkubatora u sklopu Centra za poduzetništvo općine Orašje od 19.12.2012. godine („Službeni glasnik općine Orašje" broj: 8/12).

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način i postupak dodjele na korištenje uredskih prostora, kriteriji za dodjelu, vrsta i način korištenja, kao i visina i način plaćanja naknade za korištenje uredskih prostora poslovnog inkubatora u sklopu Centra za poduzetništvo općine Orašje.

Osnovni cilj davanja na korištenje prostora poslovnog inkubatora je pomoć poduzetnicima početnicima u prvim godinama njihova poslovanja, kao i postojećim poduzetnicima s novim proizvodima ili uslugama, domaćim i stranim ulagačima sa sjedištem na području općine Orašje koji pokreću djelatnost na području općine Orašje, te Udruzi poduzetnika općine Orašje.

Opis Poslovnog inkubatora

Poslovni inkubator sastoji se od sedam uredskih prostora, koji svaki za sebe čine samostalnu uporabnu i funkcionalnu cjelinu, kako slijedi:

uredski prostor br. 1 – ukupne površine: 27,13 m²,
uredski prostor br. 2 – ukupne površine: 26,93 m²,
uredski prostor br. 3 – ukupne površine: 21,78 m²,
uredski prostor br. 4 – ukupne površine: 22,22 m²,
uredski prostor br. 5 – ukupne površine: 20,02 m²,
uredski prostor br. 6 – ukupne površine: 20,02 m²,
uredski prostor br. 7 – ukupne površine: 16,24 m².
Uredski prostori su smješteni na katu objekta Centra za poduzetništvo općine Orašje, zajedno s uredskim prostorom Centra i konferencijskom dvoranom. Uredski prostori imaju zajednički parking prostor, zajednički vanjski ulaz (s interfonom za svaki uredski prostor), stubište, hodnik, zajednički čvor i zajedničku čajnu kuhinju.

Model djelovanja Poslovnog inkubatora

Model djelovanja Poslovnog inkubatora sastoji se od pružanja usluga poduzetnicima kroz dvije komponente:

korištenje uredskog prostora,
pružanje poslovnih usluga od strane Centra za poduzetništvo općine Orašje.
Uredski prostori daju se na korištenje radi obavljanja određenih uslužnih djelatnosti (IT sektor, administrativne djelatnosti i slično) i za potrebe korisnika vezane za aktivnosti pokretanja gospodarske djelatnosti na području općine Orašje, te za potrebe Udruge poduzetnika općine Orašje u svrhu promicanja i jačanja poduzetništva na području općine Orašje.

Zakup uredskih prostora Poslovnog inkubatora

Uredski prostori Poslovnog inkubatora daju se na korištenje na vremenski period do 5 godina za poduzetnike početnike odnosno do 3 godine za postojeće poduzetnike.

Domaćim i stranim ulagačima i Udruzi poduzetnika općine Orašje, uredski prostori Poslovnog inkubatora daju se na korištenje na vremenski period do 2 godine, uz mogućnost produženja ugovora o korištenju uredskih prostora.

5 uredskih prostora Poslovnog inkubatora daju se na korištenje putem Javnog poziva, dok preostala 2 uredska prostora Općinski načelnik može dodijeliti neposredno bez provođenja postupka Javnog poziva domaćim i stranim ulagačima kao i Udruzi poduzetnika općine Orašje sukladno Pravilniku.

Javni poziv za prikupljanje ponuda objavljuje Općinski načelnik, dok će ocjenjivanje i izbor pristiglih ponuda izvršiti Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika. Povjerenstvo će prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom (poslovni plan ili elaborat razvojnog programa/projekta, poduzetnici početnici ili postojeći poduzetnici s novim proizvodima i uslugama, kao i vremenski period korištenja uredskog prostora) predložiti rang listu potencijalnih korisnika i istu dostaviti Općinskom načelniku.

Visina naknade za korištenje uredskih prostora Poslovnog inkubatora određuju se u iznosu od 10 KM/m² (bez PDV – a). Naknada za korištenje uredskih prostora Poslovnog inkubatora plaća se mjesečno, unaprijed do 5 – og u mjesecu za tekući mjesec.

 

 

Poduzetnici početnici ostvaruju pravo na subvencioniranu naknadu za korištenje uredskih prostora, i to kako slijedi:

Razdoblje korištenja uredskog prostora (godina)

Iznos naknade (%)

1. godina

Oslobođen

2. godina

25%

3. godina

50%

4. godina

75%

5. godina

100%

 

Postojeći poduzetnici ostvaruju pravo na subvencioniranu naknadu za korištenje uredskih prostora, i to kako slijedi:

Razdoblje korištenja uredskog prostora (godina)

Iznos naknade (%)

1. godina

25%

2. godina

50%

3. godina

100%

 

Domaći i strani ulagači ostvaruju pravo na subvencioniranu naknadu za korištenje uredskog prostora, i to kako slijedi:

Razdoblje korištenja uredskog prostora (godina)

Iznos naknade (%)

1. godina

Oslobođen

2. godina

100%