Centar za poduzetništvo općine Orašje

Ispis

Centar za poduzetništvo općine Orašje osnovan je Odlukom Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik općine Orašje", broj: 4/12), dana 14.05.2012. godine.

Centar za poduzetništvo općine Orašje nalazi se u objektu bivšeg motela „Ataše", na adresi: Magistralna cesta bb.

Centar za poduzetništvo općine Orašje je osnovan s ciljem pružanja pomoći i podrške razvoju malom i srednjem poduzetništvu (MSP), obrtnicima i poljoprivrednicima na području općine Orašje, razvoju, pripremi i provedbi projekata iz različitih domaćih i međunarodnih izvora, posebno pretpristupnih fondova Europske unije od interesa za općinu Orašje.

Uloga Centra za poduzetništvo općine Orašje – institucionalna razina

- Institucija za pomoć i podršku MSP – u i obrtništvu na području općine Orašje,
- Samostalnost u radu, uz odgovornost prema osnivaču – općini Orašje,
- Ne preklapanje s drugim institucijama na lokalnom nivou – Županijskim ili Općinskim, odnosno ne postojanje sličnih institucija na lokalnom nivou,
- Samostalna institucija u smislu mogućnosti kandidiranja projekata na pretpristupne fondove Europske unije, u svojstvu nositelja projektnih prijedloga.


Uloga Centra za poduzetništvo općine Orašje – svrha

- Pružanje pomoći i podrške MSP – u i obrtništvu – potporna institucija poduzetništvu na području općine Orašje,
- Podizanje razine konkurentnosti lokalnih poduzetnika i promicanje poduzetničke kulture,
- Prezentacija potencijala Općine domaćim i stranim ulagačima, kao povoljnog mjesta za investiranje,
- Inkubiranje poduzetnika početnika i novih investitora u sklopu Poslovnog inkubatora,
- Vodeća uloga u gospodarskom razvitku i poticanju poduzetništva na lokalnom nivou.


Uloga Centra za poduzetništvo općine Orašje – zadaci/aktivnosti

- Primarna djelatnost Centra je priprema i izrada projektnih prijedloga za različite domaće i međunarodne institucije, s naglaskom na pretpristupne fondove Europske unije,
- Upravljanje „Poduzetničkom zonom Dusine" Orašje i Poslovnim inkubatorom u sklopu Centra,
- Promidžba samozapošljavanja u poduzetništvu i obrtništvu – poljoprivreda,
- Promidžba poduzetnika na zajedničkoj web stranici Centra,
- Savjetovanje, informiranje i edukacija poduzetnika.


Perspektiva Centra za poduzetništvo općine Orašje

Trenutno Centar djeluje u sklopu Službe za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje (sukladno Odluci o osnivanju Centra za poduzetništvo općine Orašje utvrđen je prijelazni period od 12 mjeseci od njenog donošenja do početka rada Centra, zbog stvaranja neophodnih uvjeta za rad),
01.04.2013. godine – uredovno radno vrijeme Centra: Pon. – Pet., 7.30 – 15.30 sati (Pauza – 10.00 – 10.30 sati) – stalno prisutan djelatnik u Centru,
15.05.2013. godine – Centar za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. – izvršena formalno – pravna registracija Centra u Općinskom sudu Orašje.

 

18

19